Informujemy, że strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.X
 • pl
 • cz
 • de
 • en
 • sp
 • fr
 • it
 • ru
bannerb Składy konsygnacyjne
licznik przesyłek
 • 2
 • 8
 • 0
 • 4
 • 1
 • 8
 • 1
 • 2
stan na:
************************************************************************************************************************

jakość POLTRAF

6 lutego 2013, pharma.info.pl

SKŁADY KONSYGNACYJNE - ZAGROŻENIE CZY GWARANCJA BEZPIECZEŃSTWA? Anna Kunysz

Podczas spotkania ze Sławomirem Neumannem, sekretarzem stanu w Ministerstwie Zdrowia, prezes Naczelnej Izby Aptekarskiej oraz reprezentanci samorządu aptekarskiego przedstawili listę postulatów dotyczących zmian w funkcjonowaniu rynku farmaceutycznego. Aptekarze wnioskują między innymi o likwidację składów konsygnacyjnych produktów leczniczych, które – ich zdaniem – mogą przyczyniać się do rozwoju eksportu równoległego. Problem nielegalnego przerzutu farmaceutyków z pewnością jest poważny i powinien być szeroko dyskutowany przez specjalistów z branży. Należy jednak zadać pytanie: czy składy konsygnacyjne mają coś wspólnego z tym procederem?

Skład konsygnacyjny a hurtownia farmaceutyczna

            Niestety, mimo że składy konsygnacyjne produktów leczniczych funkcjonują na rynku farmaceutycznym od dawna, wciąż mamy do czynienia z niepełną świadomością tego, czym są i na jakich zasadach działają. Należy wziąć pod uwagę, że ich sposób funkcjonowania uległ w ostatnim czasie znaczącym zmianom. „Przeświadczenie, że składy konsygnacyjne mogą służyć do przerzutu leków wynika z błędnego przekonania, że są one zakładane tylko i wyłącznie przez hurtownie farmaceutyczne. Na początku rzeczywiście tak było: hurtownie otwierały składy konsygnacyjne na własne potrzeby, sprowadzały towary producentów do składów, ułatwiając sobie tym samym ich sprzedaż. Teraz, już od kilku lat, składy konsygnacyjne są zakładane także przez podmioty niezwiązane ze sprzedażą leków. Osią działalności tych firm jest w pełni profesjonalna dystrybucja produktów leczniczych. Sprzedają producentom usługę, w skład której wchodzi magazynowanie i transport leków.” – mówi Piotr Król, prezes firmy Poltraf.

Kluczowe jest zrozumienie różnicy między podstawą prawną, na której opiera się funkcjonowanie hurtowni farmaceutycznej a podstawą, zgodnie z którą działa skład konsygnacyjny produktów leczniczych. W pierwszym przypadku, hurtowania odkupuje leki od producenta, stając się ich właścicielem. Od tego momentu może dowolnie dysponować towarem. Dystrybucja bezpośrednia, z wykorzystaniem składów konsygnacyjnych prowadzonych przez firmę zewnętrzną zakłada, że prawo własności leków pozostaje w rękach producenta, podczas gdy odpowiedzialność prawna i operacyjna przechodzi na operatora logistycznego. „Firma prowadząca składy konsygnacyjne jest zainteresowana wyłącznie świadczeniem usług logistycznych, nie zajmuje się sprzedażą leków.” – wyjaśnia Paweł Janicki, Business Development Director z firmy FM Logistic. Nie oznacza to, że firma nie jest zainteresowana tym, komu zleceniodawca chce sprzedać leki. Operator logistyczny wymaga od producenta potwierdzenia, że odbiorca jest uprawniony do przyjęcia towaru. Wynika to z prostego faktu, że usługi są świadczone w ramach zezwolenia na obrót hurtowy, które uzyskała firma prowadząca skład. „Producent, jako właściciel towaru, sprawuje nad nim kontrolę w czasie całego procesu dystrybucji. Operator logistyczny ma obowiązek rozliczyć się z wykonanej usługi, udowadniając, że dostarczył daną ilość i partię towaru w odpowiednie miejsce. O tym, kto jest odbiorcą decyduje tylko i wyłącznie producent, a firma prowadząca skład konsygnacyjny dystrybuuje leki zgodnie z jego zleceniem, oczywiście po wcześniejszym sprawdzeniu, czy podmioty posiadają uprawnienia do ich sprzedaży i odbioru.” – dodaje Piotr Król. W tym kontekście – jeśli operator logistyczny prowadzący skład konsygnacyjny nie może podjąć decyzji o tym, komu sprzedać leki – zarzuty uczestnictwa w eksporcie równoległym są nieuzasadnione. Co więcej, wzmożona kontrola obiegu farmaceutyków eliminuje ryzyko wystąpienia tego procederu. Wszystkie wyjścia towaru z magazynu, miejsca przeładunku i wyładunku są zarejestrowane i udokumentowane, dzięki czemu można z łatwością odtworzyć drogę towaru. Prowadzony przez operatora logistycznego skład konsygnacyjny możemy nazwać ‹bezpiecznym magazynem›.” – wyjaśnia Paweł Janicki.

Zapotrzebowanie na kompleksowe usługi logistyczne

            W ostatnich latach mieliśmy do czynienia ze wzrostem zainteresowania outsourcingiem usług logistycznych wśród producentów leków. Miało na to wpływ kilka czynników. Zlecenie na zewnątrz procesów niezwiązanych bezpośrednio z główną działalnością firmy, takich jak magazynowanie i transport, pozwoliło znacznie ograniczyć wydatki, a zaoszczędzony czas i środki przeznaczyć na realizację innych zadań. W obliczu wzrostu zapotrzebowania na kompleksowe usługi logistyczne, firmy prowadzące składy konsygnacyjne stopniowo poszerzały swoją ofertę. Obecnie zajmują się nie tylko magazynowaniem i transportem produktów leczniczych, ale także świadczą szeroki wachlarz usług dodatkowych. Zajmują się konfekcjonowaniem towarów, przeprowadzaniem akcji wysyłkowych, a także szeroko pojętą obsługą sprzedaży: przyjmowaniem zamówień w imieniu klienta, fakturowaniem oraz obsługą zwrotów i reklamacji.

            Rosnąca konkurencja w branży wymusza na operatorach logistycznych ciągłe podwyższanie jakości oferowanych usług. Klienci, kupując określoną usługę, mają prawo oczekiwać, że będzie ona na jak najwyższym poziomie. Prawo farmaceutyczne nakłada na podmioty świadczące usługi magazynowania i transportu leków obowiązek monitorowania i rejestracji warunków przechowywania towaru. Wykorzystywane wcześniej systemy monitoringu zostały udoskonalone przez operatorów logistycznych poprzez wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań, takich jak integracja z systemem informatycznym czy dostęp online do danych. Mając świadomość faktu, że bezpieczeństwo towaru ma w branży farmaceutycznej nadrzędne znaczenie, operatorzy szukają nowych rozwiązań pozwalających zminimalizować ryzyko uszkodzenia produktów leczniczych (np. specjalistyczne kontenery chłodnicze). Wyścig o zwiększenie konkurencyjności miał jeszcze jeden skutek – gdyby nie wyspecjalizowani operatorzy logistyczni, wiele systemów, wykorzystywanych na szeroką skalę w innych branżach, nie trafiłoby do sektora farmaceutycznego. Wystarczy wspomnieć o alarmach, ostrzegających o zbliżaniu się do wymaganego progu temperatury, które obecnie zainstalowane są w większości składów konsygnacyjnych produktów leczniczych czy o systemach automatycznej identyfikacji danych opartych na kodach kreskowych, pozwalających rejestrować wszystkie zdarzenia zachodzące w czasie procesu dystrybucji. Jeszcze kilka lat temu, głównym wyznacznikiem jakości usługi była zgodność całego procesu z normami określonymi w Prawie farmaceutycznym. Obecnie klient wymaga od operatora dokładnego udokumentowania przebiegu procesu dystrybucji oraz dostępu do danych dotyczących obiegu towaru. Największe znaczenie zyskuje transparentność działań. 

Redukcja kosztów dystrybucji                                         

            Lista korzyści, jakie producentom leków może przynieść współpraca z operatorem logistycznym, jest dużo dłuższa niż samo tylko zwiększenie bezpieczeństwa dystrybuowanych leków. Nawiązanie współpracy z firmami świadczącymi usługi logistyczne pozwala znacząco zredukować koszty działalności. „Ważna jest także elastyczność operatorów logistycznych, którzy dostosowują się do potrzeb swoich klientów. W jednym miesiącu mogą zająć się dystrybucją stu palet, a w kolejnym – tysiąca.” – dodaje Andrzej Kubala, Country WND Manager firmy Damco. „Producent leków, decydując się na współpracę z zewnętrzną firmą, korzysta z jej zasobów infrastrukturalnych. Nie musi  inwestować w specjalistyczny sprzęt ani zajmować się zarządzaniem infrastrukturą techniczną, czyli walidacją urządzeń i utrzymywaniem jej w odpowiednim stanie” – uzupełnia Andrzej Kubala.

Możliwe konsekwencje

Wzmożona kontrola obiegu farmaceutyków, pewność co do bezpieczeństwa dystrybuowanych leków dzięki wprowadzeniu nowych technologii, redukcja kosztów dystrybucji, ograniczenie eksportu równoległego – jeśli weźmie się pod uwagę wszystkie korzyści, jakie przynosi producentom leków współpraca z wyspecjalizowanym operatorem logistycznym, nasuwa się pytanie, skąd wziął się postulat likwidacji składów konsygnacyjnych i, co ważniejsze, jakie mogą być jego konsekwencje dla branży farmaceutycznej. „Postulując likwidację składów konsygnacyjnych produktów leczniczych, przedstawiciele samorządu aptekarskiego przyczyniają się do wzrostu kosztów dystrybucji i ubezwłasnowolnienia podmiotów działających w branży, zwłaszcza małych i średnich firm. Po zlikwidowaniu składów konsygnacyjnych jedyną opcją byłoby korzystanie z usług operatorów prowadzących duże hurtownie. Producent miałby ograniczone możliwości decydowania komu sprzedać swój towar. Moim zdaniem doprowadziłoby to do polaryzacji rynku. Pozostałyby dwa, trzy duże podmioty, które dyktowałyby warunki.” – mówi Andrzej Kubala.

Składy konsygnacyjne produktów leczniczych są obecnie ważnym elementem rynku farmaceutycznego. „Moim zdaniem władzom odpowiedzialnym za egzekwowanie działania zgodnego z Prawem farmaceutycznym powinno zależeć, aby operatorzy logistyczni zaczęli być traktowani jako jeden z kluczowych podmiotów, biorących udział w obrocie produktami leczniczymi. Mimo że operatorzy logistyczni w aktywny sposób uczestniczą w obsłudze firm farmaceutycznych, do tej pory nie zrzeszyli się w żadnej organizacji w celu reprezentowania swoich interesów.” – podsumowuje Paweł Janicki. Podmioty działające w branży powinny dysponować wiedzą na temat wszystkich aspektów ich funkcjonowania. Zanim zostaną rozpatrzone postulaty przedstawione przez Izbę Aptekarską, powinno dojść do merytorycznej dyskusji, w której do głosu zostali dopuszczeni zarówno  przedstawiciele firm, które prowadzą składy, jak i producenci korzystający z ich usług i dostrzegający korzyści tej współpracy.

Anna Kunysz

Logowanie do systemu

Przejdź do logowania»

Zarządzanie przesyłkami

Wpisz numer swojej przesyłki

Zapytaj konsultanta

Infolinia:

+48 71 3153225

Kontakt»