• pl
 • cz
 • de
 • en
 • sp
 • fr
 • it
 • ru
bannerb Składy konsygnacyjne
licznik przesyłek
 • 3
 • 0
 • 4
 • 4
 • 4
 • 9
 • 8
 • 0
stan na:
************************************************************************************************************************

„W wyścigu po jakość nie ma mety”

David Kearns 

 

Skuteczny system zapewnienia jakości 

Poltraf wdraża politykę jakości, która opiera się na obowiązujących przepisach prawa farmaceutycznego oraz innych przepisach mających zastosowanie w działalności firm na rynku ochrony zdrowia. Polityka ta jest wyrazem dbałości o ciągły rozwój oferowanych usług oraz zadowolenie naszych klientów.

Polityka jakości jest dla nas wyrazem globalnego patrzenia na działalność firmy i obejmuje wszystkie piony i działy. Nad zapewnieniem jakości operacji prowadzonych przez Poltraf czuwają doświadczeni farmaceuci i logistycy, a także wszyscy pracownicy firmy zaangażowani w świadczenie specjalistycznych usług. Jesteśmy zawsze na bieżąco ze zmieniającymi się przepisami prawa i ciągle doskonalimy umiejętności naszych pracowników, świadomi tego, czym jest profesjonalna usługa przechowywania, transportu i dystrybucji produktów leczniczych, wyrobów medycznych oraz innych produktów przeznaczonych do stosowania w ochronie zdrowia.  

Zarząd firmy oraz wszyscy pracownicy Poltrafu są zaangażowani w działania na rzecz jakości, od momentu przyjęcia zamówienia od klienta, poprzez składowanie produktów, kompletację przesyłki, warunki transportu i dystrybucję do końcowego odbiorcy. W ten sposób nasi klienci dostają usługę o wysokiej jakości, opartą na obowiązujących przepisach prawa oraz na zasadach wzajemnego zaufania i transparentności działań.  

Otoczenie prawne

Działamy zgodnie z wytycznymi zawartymi w Dobrej Praktyce Dystrybucyjnej.

Struktura dokumentacji

Struktura dokumentacji, według której prowadzimy nasze operacje, opiera się na następujących dokumentach podstawowych:

 1. Księdze Jakości, która definiuje politykę jakości firmy
 2. Standardowych Procedurach Operacyjnych
 3. Instrukcjach

 

Kontrola jakości

Działania z zakresu kontroli jakości są ustalone na każdym kluczowym etapie procesów przechowywania, transportu i dystrybucji produktów. Wyniki działań kontroli jakości służą ciągłemu doskonaleniu systemu jakości naszej firmy.

Audyty wewnętrzne

Co roku ustalany jest roczny plan audytów wewnętrznych, który ma na celu sprawdzenie efektywności działania organizacji i zagwarantowania spójnego systemu zapewnienia jakości obejmującego całość operacji prowadzonych przez Poltraf.

Szkolenie personelu

Pracownicy Poltrafu poddani są szkoleniom wstępnym i ciągłym na stanowisku pracy oraz ogólnym szkoleniom z zakresu dobrej praktyki dystrybucyjnej i polityki jakości. Wszystkie sesje szkoleniowe, zarówno wewnętrzne jak i zewnętrzne oraz indywidualne i grupowe są dokumentowane.

Ciągłe doskonalenie systemu zapewnienia jakości opiera się na następujących działaniach:

 • Planowanie audytów
 • Wdrażanie działań korygujących
 • Aktualizacja procedur
 • Planowanie szkoleń dla personelu
 • Ustalanie działań prewencyjnych

Mamy świadomość, że wszystkie nasze działania w zakresie jakości są weryfikowane przez klientów. Dlatego też szczególnie dbamy o ciągłe doskonalenie systemu zapewnienia jakości, dążąc tym samym do zapewnienia klientom usług spełniających ich indywidualne wymogi. Jako pierwsi na rynku polskim wprowadziliśmy ciągłe  monitorowanie warunków transportu oraz opakowania izotermiczne. Ciągle poszukujemy nowych, coraz lepszych rozwiązań. Doskonalimy się przez działanie i dzięki współpracy z naszymi klientami, których satysfakcja z otrzymanej usługi jest dla nas największą nagrodą.

Logowanie do systemu

Przejdź do logowania»

Zarządzanie przesyłkami

Wpisz numer swojej przesyłki

Zapytaj konsultanta

Infolinia:

+48 71 3153225

Kontakt»