• pl
 • cz
 • de
 • en
 • sp
 • fr
 • it
 • ru
bannerb Składy konsygnacyjne
licznik przesyłek
 • 3
 • 0
 • 4
 • 4
 • 4
 • 9
 • 8
 • 0
stan na:
************************************************************************************************************************

jakość POLTRAF

POLTRAF 

Informacja o ochronie prywatności 

 

Ostatnia aktualizacja: 5 lutego 2018 r.

 

W POLTRAF Sp. z o.o. jak i naszych podmiotach powiązanych i oddziałach (łącznie „POLTRAF”), rozumiemy Pana/Pani obawy dotyczące ochrony prywatności.

Niniejsza informacja o ochronie prywatności określa, jakie dane dotyczące konsumentów gromadzimy, jak je wykorzystujemy i komu je udostępniamy. W niniejszej informacji opisano również środki, które podejmujemy w celu ochrony danych osobowych. Ponadto opisujemy, w jaki sposób może nas Pan/Pani poprosić o (i) dostęp do Pana/Pani danych osobowych, które przetwarzamy, lub zmianę tych danych, (ii) wycofanie uprzednio udzielonej nam zgody, (iii) powstrzymanie się od wysyłania Panu/Pani wybranych komunikatów oraz (iv) odpowiedź na pytania dotyczące naszych praktyk w zakresie ochrony prywatności.

Ten dokument zawiera:

 • Przetwarzane informacje 
 • Jak wykorzystujemy zebrane informacje 
 • Reklamy oparte na zainteresowaniach 
 • Informacje, które udostępniamy 
 • Dostępne dla Pana/Pani opcje 
 • Dostęp do danych i ich korekta 
 • Miejsca i usługi niezwiązane z POLTRAF 
 • Przesyłanie danych 
 • Jak chronimy dane osobowe 
 • Aktualizacje naszej Informacji o ochronie prywatności 
 • Jak się z nami skontaktować

Przetwarzane informacje 

Możemy gromadzić i przetwarzać dane osobowe konsumentów (takie jak imię i nazwisko, dane kontaktowe i informacje dotyczące płatności) w związku z różnymi działaniami, takimi jak (i) korzystanie ze stron internetowych POLTRAF, aplikacji i systemów informatycznych, (ii) działania związane z wysyłką, w tym dostawa i odbiór przesyłek, (iii) prośby o śledzenie przesyłek lub odpowiedzi na pytania, (iv) wydarzenia, w których uczestniczymy, (v) promocje i inne oferty oraz (vi) połączenia z centrami obsługi klienta i centrami księgowymi, które mogą być rejestrowane.

Rodzaje danych osobowych, które możemy przetwarzać:

 • Indywidualne i firmowe dane kontaktowe (takie jak imię i nazwisko, nazwa firmy, adres, adres e-mail i numer telefonu lub faksu)
 • Informacje dotyczące wysyłki (takie jak (i) dane kontaktowe związane z wysyłką, w tym dane nadawcy, odbiorcy, nazwa, adres, adres e-mail i numer telefonu, (ii) podpis potwierdzający odbiór przesyłki, (iii) numer konta POLTRAF oraz (iv) informacje przekazane nam, które pomagają nam uzyskać dostęp do lokalizacji, w której świadczymy usługę) oraz przekazane nam informacje o zawartości niektórych przesyłek, ale tylko w zakresie, w jakim możliwa do określenia osoba może być powiązana z taką treścią.
 • Informacje, które pozwalają nam zweryfikować tożsamość osoby
 • Imiona i nazwiska, adresy e-mail i numery telefonów innych osób, do których przesyłamy informacje
 • Informacje przekazane w ramach wypełniania ankiety
 • Nazwa użytkownika, hasło i inne dane uwierzytelniające używane do uzyskania dostępu do produktów i usług POLTRAF
 • Materiały z mediów społecznościowych, treści i inne dane publikowane na naszych oficjalnych stronach w mediach społecznościowych lub w innych miejscach w Internecie (na przykład w innych miejscach publicznych) oraz informacje (takie jak adres e-mail i inne informacje, które Pan/Pani udostępnia), które uzyskujemy za pośrednictwem aplikacji społecznościowych związanych z POLTRAF, narzędzi, widżetów i wtyczek (w tym usługi logowania innych firm, takie jak „Zaloguj się za pomocą Facebooka”)
 • Lokalizacja urządzenia mobilnego, jeśli korzysta Pan/Pani z wybranych funkcji naszych aplikacji
 • Informacje dotyczące płatności (w tym dane karty płatniczej lub numer usługi płatności online i adres do wystawienia faktury) oraz informacje finansowe (takie jak numery rachunków bankowych)
 • Numer identyfikacji podatkowej w sytuacji, gdy będzie Pan/Pani korzystać z usług, do których realizacji takie informacje są wymagane, jak również w związku z niektórymi promocjami lub losowaniami nagród
 • Inne dane osobowe, które mogą nam zostać przekazane w związku z korzystaniem z produktów lub usług POLTRAF

Otrzymujemy również od naszych klientów dane osobowe w celu świadczenia usług. Dane osobowe możemy uzyskać od stron trzecich, w tym z publicznych baz danych, z platform mediów społecznościowych lub od partnerów zewnętrznych, takich jak dostawcy usług analitycznych lub marketingowych.

Możemy również uzyskać dane o fizycznej lokalizacji, gdy odbieramy lub dostarczamy przesyłkę lub świadczymy inne usługi. Obejmuje to na przykład dane identyfikujące lokalizację fizycznego adresu przy wykorzystaniu takich informacji, jak dane GPS, geokody, informacje o szerokości i długości geograficznej oraz zdjęcia różnych lokalizacji.

Ponadto możemy gromadzić określone informacje w sposób zautomatyzowany, poprzez pliki cookie i sygnalizatory internetowe, gdy odwiedza Pan/Pani nasze strony internetowe, korzysta z naszych aplikacji lub używa narzędzi, widżetów lub wtyczek związanych z POLTRAF. Informacje, które gromadzimy w ten sposób, obejmują adres IP, unikalny identyfikator urządzenia, dane przeglądarki, dane urządzenia, system operacyjny, preferencje językowe, odsyłające adresy URL, informacje o wykonanych działaniach oraz daty i godziny tych działań. „Plik cookie” to plik tekstowy, który strony internetowe wysyłają do odwiedzającego je komputera lub innego urządzenia podłączonego do Internetu, aby móc jednoznacznie zidentyfikować przeglądarkę lub zapisać informacje lub ustawienia w przeglądarce. „Sygnalizator internetowy” zwany również tagiem internetowym, znacznikiem pikselowym lub czystym GIF-em, łączy strony internetowe lub aplikacje z serwerami sieciowymi i może być wykorzystywany do przesyłania informacji z powrotem do serwera WWW. Dzięki tym automatycznym metodom gromadzimy i przechowujemy dane typu „clickstream”, aby poznać schematy użytkowania. Możemy łączyć ze sobą pewne elementy danych, które zebraliśmy, za pomocą automatycznych środków, takich jak informacje o przeglądarce, z innymi dotyczącymi Pana/Pani informacjami, które uzyskaliśmy, abyśmy wiedzieli na przykład o tym, że otworzył Pan/otworzyła Pani wiadomość, którą wysłaliśmy. Możemy również korzystać z narzędzi analitycznych innych firm, które zbierają informacje o ruchu odwiedzających w naszych witrynach lub aplikacjach. Pana/Pani przeglądarka może informować o tym, jak uzyskać powiadomienie, gdy otrzyma Pan/Pani określony typ plików cookie lub jak ograniczyć albo wyłączyć niektóre rodzaje plików cookie. Należy jednak pamiętać, że bez plików cookie może nie być możliwe korzystanie ze wszystkich funkcji naszych witryn lub aplikacji. Zarówno my, jak i inne jednostki (np. nasze sieci reklamowe), możemy zbierać dane osobowe dotyczące działań odwiedzających wraz z czasem tych działań, jak również dane dotyczące aktywności na stronach internetowych innych podmiotów, gdy korzysta Pan/Pani z naszych witryn i aplikacji.

Dostawcy aplikacji, narzędzi, widżetów i wtyczek innych firm w naszych witrynach i aplikacjach, takich jak przycisk „Lubię to” Facebooka, mogą również korzystać z automatycznych metod zbierania informacji o interakcjach z tymi funkcjami. Informacje te podlegają polityce ochrony prywatności lub regulacjom tych dostawców.

 

Jak wykorzystujemy zebrane informacje 

Zebrane informacje możemy wykorzystywać w celu:

 • Odbierania, dostarczania i śledzenia przesyłek
 • Dostarczania produktów i usług, którymi jest Pan zainteresowany/Pani zainteresowana) (takich jak logistyka, zarządzanie łańcuchem dostaw, odprawa celna, usługi pośrednictwa oraz usługi finansowe)
 • Przetwarzania i pobierania płatności
 • Zapewnienia wsparcia klienta, udzielania odpowiedzi i komunikowania się z Panem/Panią w sprawie wniosków, pytań i komentarzy
 • Wysyłania aktualizacji statusu przesyłki (od POLTRAF i/lub naszych partnerów biznesowych) i pomocy w wyborze dogodnych opcji dostawy
 • Utworzenia Pana/Pani konta w systemie POLTRAF i zarządzania nim
 • Oferowania produktów i usług, które naszym zdaniem mogą Pana/Panią zainteresować
 • Informowania o wydarzeniach specjalnych, programach, ankietach konkursach, losowaniach nagród i innych ofertach lub promocjach, i zarządzania Pana/Pani udziałem w tych wydarzeniach
 • Umożliwienia publikowania na naszych blogach i interakcji z POLTRAF za pośrednictwem mediów społecznościowych
 • Przesyłania informacji do Pana/Pani kontaktów, jeśli nas Pan/Pani o to poprosi
 • Przetwarzania roszczeń, które otrzymujemy w związku z naszymi usługami
 • Obsługi, oceny i poprawy naszej działalności (w tym opracowywanie nowych produktów i usług; zarządzanie naszą komunikacją, określanie skuteczności naszej sprzedaży, marketingu i reklamy; analizowanie i ulepszanie naszych produktów, usług, stron internetowych i aplikacji; zapewnienie bezpieczeństwa naszych sieci i systemów informacyjnych; prowadzenie księgowości, audyt, fakturowanie, uzgadnianie i windykacja; oraz utrzymywanie i poprawa jakości naszych usług świadczonych klientom)
 • Analizy danych (w tym badanie i analiza rynku i konsumentów, analiza trendów i profilowanie, analiza finansowa i anonimizacja danych osobowych)
 • Ochrony, identyfikacji i zapobiegania oszustwom i innym zakazanym lub nielegalnym działaniom i roszczeniom
 • Przestrzegania obowiązujących wymogów prawnych i naszych wewnętrznych zasad
 • Wysuwania, przygotowania i obrony roszczeń o charakterze prawnym
 • Monitorowania i zgłaszania problemów ze zgodnością z prawem

Ponadto informacje gromadzone z Internetu za pomocą plików cookie, sygnalizatorów internetowych i innych zautomatyzowanych środków wykorzystujemy do celów takich jak (i) personalizowanie odwiedzin naszych użytkowników w naszych witrynach i aplikacjach, (ii) dostarczanie treści (w tym reklam) dostosowanych do zainteresowań naszych użytkowników i tego, w jaki sposób nasi użytkownicy przeglądają nasze witryny i korzystają z naszych aplikacji oraz (iii) zarządzanie naszą firmą. Możemy uzupełniać dane, które zbieramy za pomocą automatycznych środków, o informacje w zakresie Pana/Pani lokalizacji (np. kod pocztowy), aby dostarczać treści, które mogą Pana/Panią zainteresować. Wykorzystujemy te informacje również do diagnozowania problemów technicznych i serwisowych, administrowania naszymi witrynami i aplikacjami, identyfikowania użytkowników naszych stron internetowych i aplikacji oraz zbierania danych demograficznych o naszych użytkownikach. Korzystamy z danych typu „clickstream”, aby określić wzorce zachowań użytkowników oraz to w jaki sposób możemy dostosować nasze strony internetowe i aplikacje, aby lepiej spełniać potrzeby naszych użytkowników. Nasze witryny i aplikacje nie są zaprojektowane, aby odpowiadać na żądania „nie śledź” z przeglądarek.

 

Reklamy oparte na zainteresowaniach 

W naszych witrynach i aplikacjach możemy zbierać informacje o Pana/Pani aktywności w Internecie, w celu dostarczania reklam dotyczących produktów i usług dostosowanych do Pana/Pani indywidualnych zainteresowań. Ta sekcja Informacji o ochronie prywatności zawiera szczegółowe informacje i wyjaśnia, jak dokonywać wyboru.

Może Pan/Pani zobaczyć określone reklamy w innych witrynach, ponieważ uczestniczymy w sieciach reklamowych. Sieci reklamowe umożliwiają nam kierowanie naszych wiadomości do użytkowników w oparciu o dane demograficzne, zainteresowania i kontekst. Sieci te śledzą Pana/Pani aktywność w internecie, zbierając informacje w sposób zautomatyzowany, w tym za pomocą plików cookie, dzienników serwerów sieciowych i sygnalizatorów sieciowych. Sieci wykorzystują te informacje, aby wyświetlać reklamy, które mogą być dopasowane do Pana/Pani indywidualnych zainteresowań. Informacje, które nasze sieci reklamowe mogą zbierać, obejmują informacje o Pana/Pani wizytach w witrynach uczestniczących w odpowiednich sieciach reklamowych, jak strony, które Pan/Pani odwiedza lub reklamy, które Pan/Pani przegląda, i działania, które Pan/Pani wykonuje w tych witrynach. Gromadzenie danych odbywa się zarówno na naszych stronach internetowych, jak i na stronach internetowych innych podmiotów, które uczestniczą w sieciach reklamowych. Proces ten pomaga nam również śledzić skuteczność naszych działań marketingowych. Aby dowiedzieć się, jak zrezygnować z tych reklam opartych na zainteresowaniach w sieci reklamowej, wybierz http://optout.aboutads.info/?c=2#!/

 

Informacje, które udostępniamy 

Nie sprzedajemy ani w żaden inny sposób nie udostępniamy Pana/Pani danych osobowych, z wyjątkiem przypadków opisanych w niniejszej Informacji o ochronie prywatności. Aby móc realizować nasze usługi związane z odbiorem i dostawą, udostępniamy informacje dotyczące wysyłki stronom trzecim, takim jak nadawcy, odbiorcy, płatnicy i adresaci. Dane osobowe udostępniamy również innym podmiotom, które świadczą usługi w naszym imieniu, na podstawie naszych instrukcji. Te podmioty nie są przez nas upoważnione do wykorzystywania lub ujawniania tych informacji w sposób inny, niż jest to niezbędne do świadczenia usług w naszym imieniu lub spełnienia wymogów prawnych.

Możemy również udostępniać dane osobowe, które uzyskujemy z naszych oddziałów, od franczyzobiorców, pośredników i partnerów marketingowych. Podmioty te, łącznie określane „Partnerami biznesowymi POLTRAF”, mogą wykorzystywać te informacje do celów opisanych w niniejszej Informacji o ochronie prywatności. Możemy udostępniać dane o fizycznej lokalizacji partnerom biznesowym POLTRAF i innym podmiotom, na przykład w celu ulepszenia usług opartych na lokalizacji oraz opracowania dokładnych i aktualnych map. Ponadto, z wyjątkiem przypadków opisanych poniżej, o ile nie wyraża Pan/Pani sprzeciwu, możemy udostępniać inne dane osobowe stronom trzecim, które nie są partnerami biznesowymi POLTRAF, w celach własnych tych stron, takich jak oferowanie produktów lub usług, które mogą Pana/Panią zainteresować.

Informacje zgromadzone za pośrednictwem aplikacji, narzędzi, widżetów i wtyczek innych podmiotów (takie jak informacje uzyskane poprzez zewnętrzne usługi logowania lub związane z korzystaniem z przycisku „Lubię to” Facebooka) są gromadzone bezpośrednio przez dostawców tych funkcji. Informacje te podlegają polityce prywatności dostawców tych funkcji, a firma POLTRAF nie ponosi odpowiedzialności za praktyki informacyjne tych dostawców.

Wielu naszych klientów zleca nam obsługę części lub całości ich łańcuchów dostaw. Za pośrednictwem naszych spedycyjnych i logistycznych jednostek biznesowych zarządzamy tymi łańcuchami dostaw, koncentrując się na ich optymalizacji, spedycji i handlu międzynarodowym oraz usługach pośrednictwa dla naszych klientów na całym świecie (obejmuje to szeroki zakres rozwiązań transportowych, takich jak transport lotniczy, morski i lądowy). Zapewniamy również systemy informatyczne i urządzenia dystrybucyjne dostosowane do unikalnych łańcuchów dostaw określonych branż, takich jak służba zdrowia, technologia i branża handlowa/detaliczna. W trakcie świadczenia usług spedycyjnych i logistycznych możemy gromadzić, wykorzystywać i ujawniać dane osobowe klientów naszych klientów. W takich przypadkach przetwarzamy te informacje na podstawie umowy z naszym klientem.

Możemy również udostępnić dotyczące Pana/Pani informacje (i) jeśli wymagają tego prawo, regulacje lub działania prawne (takie jak wyrok sądowy lub wezwanie sądowe), (ii) w odpowiedzi na żądania agencji rządowych, takich jak organy ścigania, lub (iii) gdy uważamy, że ujawnienie jest konieczne lub stosowne w celu zapobieżenia fizycznej szkodzie lub stracie finansowej, lub też w związku z badaniem sprawy podejrzewanego lub faktycznego działania niezgodnego z prawem. Zastrzegamy sobie prawo do przekazania Pana/Pani danych osobowych, jeśli sprzedamy lub przeniesiemy całą naszą spółkę bądź jej część lub też wszystkie nasze aktywa bądź ich część (również w przypadku reorganizacji, rozwiązania lub likwidacji).

 

Dostępne dla Pana/Pani opcje 

Oferujemy Panu/Pani możliwości wyboru dotyczące sposobu, w jaki się z Panem/Panią komunikujemy i tego jakie informacje uzyskane od Pana/Pani gromadzimy. Może Pan/Pani zrezygnować z otrzymywania od nas wiadomości e-mail kontaktując się z nami zgodnie z tym, jak to zostało opisane w sekcji „Jak się z nami skontaktować” poniżej. Może nas Pan/Pani również poprosić, abyśmy nie wysyłali innych informacji marketingowych, kontaktując się z nami zgodnie z tym, jak to zostało opisane w sekcji „Jak się z nami skontaktować” poniżej, a my zrealizujemy Pana/Pani prośbę. Zgodnie z wyborami dostępnymi w sekcji „Informacje, które udostępniamy”, może Pan/Pani wycofać swoją zgodę lub sprzeciwić się udostępnianiu pewnych informacji, wybierając poniższe łącze Centrum ustawień prywatności, lub kontaktując się z nami w sposób opisany poniżej. Ponadto, zgodnie z wymogami prawa, może Pan/Pani w każdej chwili, mając podstawy prawne, bezpłatnie zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, a my będziemy w przyszłości stosować się do Pana/Pani preferencji.

Aby uzyskać więcej informacji na temat możliwości rezygnacji z reklam opartych na zainteresowaniach w sieci reklamowej, prosimy odwiedzić stronę rezygnacji dla klientów pod adresem:

http://optout.aboutads.info/?c=2#!/

Jeśli jest Pan/Pani mieszkańcem Kalifornii, może nas Pan/Pani poprosić o powstrzymanie się od udostępniania Pana/Pani danych osobowych w celach marketingowych niektórym z naszych oddziałów i innym podmiotom. Prosimy podać swoje preferencje, kontaktując się z nami w sposób opisany poniżej.

 

Dostęp do danych i ich korekta 

Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów, (i) może Pan/Pani uzyskać kopię pewnych dotyczących Pana/Pani danych osobowych, które przetwarzamy, jak również może Pan/Pani aktualizować lub korygować nieprawidłowości w tych informacjach, za pośrednictwem konta  POLTRAF lub (ii) może Pan/Pani mieć prawo do uzyskania dostępu do dotyczących Pana/Pani danych osobowych, które przetwarzamy, kontaktując się z nami, jak to wskazano w sekcji „Jak skontaktować się z nami” w niniejszej Informacji o ochronie prywatności. Aby chronić Pana/Pani prywatność i dbać o Pana/Pani bezpieczeństwo, podejmiemy kroki w celu weryfikacji Pana/Pani tożsamości i/lub poprosimy Pana/Panią o podanie innych szczegółów przed udzieleniem Panu/Pani dostępu do tych informacji. Ponadto, jeśli uważa Pan/Pani, że dotyczące Pana/Pani dane osobowe, które przetwarzamy, są niedokładne, zgodnie z obowiązującymi przepisami, możesz mieć Pan/Pani prawo do żądania poprawienia lub zmiany tych danych, kontaktując się z nami w sposób wskazany poniżej.

 

Miejsca i usługi niezwiązane z POLTRAF 

Dla Pana/Pani wygody i w celach informacyjnych, nasze strony internetowe i aplikacje mogą zawierać łącza do stron innych niż POLTRAF, które mogą być obsługiwane przez firmy niepowiązane z POLTRAF. Podmioty te mogą mieć własne zasady i politykę ochrony prywatności, z którymi zalecamy się zapoznać. Nasze usługi mogą być również udostępniane za pośrednictwem platform innych podmiotów (takich jak dostawcy sklepów z aplikacjami) lub za pośrednictwem innych kanałów stron trzecich. Nie ponosimy odpowiedzialności za praktyki dotyczące ochrony prywatności w miejscach i usługach innych niż POLTRAF.

 

Przesyłanie danych 

Możemy przekazać dotyczące Pana/Pani dane osobowe, które gromadzimy, do krajów innych niż kraj, w którym informacje te zostały pierwotnie zebrane. Kraje te mogą nie mieć takich samych przepisów o ochronie danych jak kraj, w którym pierwotnie przekazał nam Pan/przekazała nam Pani te informacje.

Kiedy przesyłamy Pana/Pani dane osobowe do innych krajów, chronimy te informacje w sposób opisany w niniejszej Informacji o ochronie prywatności i zgodnie z obowiązującym prawem. Korzystamy z ochrony umownej w zakresie przekazywania danych osobowych pomiędzy różnymi jurysdykcjami (w tym na przykład ze standardach klauzul umownych Komisji Europejskiej).

 

Jak chronimy dane osobowe 

Utrzymujemy administracyjne, techniczne i fizyczne zabezpieczenia mające na celu ochronę danych osobowych użytkownika przed przypadkowym, niezgodnym z prawem lub nieautoryzowanym zniszczeniem, utratą, zmianą, dostępem, ujawnieniem lub wykorzystaniem. Chociaż podejmujemy kroki w celu ograniczenia dostępu do naszych obiektów i pojazdów nieupoważnionym osobom, informacje znajdujące się na zewnątrz paczki lub listu mogą być widoczne dla innych osób.

 

Aktualizacje naszej Informacji o ochronie prywatności 

Niniejsza Informacja o ochronie prywatności może być okresowo i bez wcześniejszego powiadomienia aktualizowana, aby odzwierciedlać zmiany w naszych praktykach dotyczących danych osobowych. Informację o tym zamieścimy na naszych stronach internetowych, aby poinformować Pana/Panią o wszelkich istotnych zmianach w naszej Informacji o ochronie prywatności i wskażemy w górnej części tej Informacji, kiedy była ona ostatnio aktualizowana.

 

Jak się z nami skontaktować 

Jeśli ma Pan/Pani jakiekolwiek pytania lub uwagi dotyczące niniejszej Informacji o ochronie prywatności lub chce Pan/Pani, abyśmy zaktualizowali informacje o Panu/Pani lub Pana/Pani preferencjach, prosimy o kontakt z nami za pośrednictwem adresu email: iod@poltraf.pl. Może Pan/Pani również napisać do nas na adres:

 

POLTRAF Sp. z o.o.

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

ul. Stefana Batorego 4

50-079 Pass - Błonie

 

 

____________________________________________________________________

 

Informacja o ochronie prywatności – Aneks EOG

Jeśli jest Pan/Pani mieszkańcem Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”), do przetwarzania Pana/Pani danych osobowych odnoszą się poniższe dodatkowe postanowienia dotyczące EOG. W przypadku mieszkańców EOG postanowienia niniejszego Aneksu EOG są wiążące i zastępują sprzeczne z nimi postanowienia zawarte w Informacji o ochronie prywatności.

 

Administrator danych osobowych 

Odpowiednim administratorem danych osobowych jest POLTRAF Sp. z o.o.

 

Przetwarzane informacje 

Przetwarzamy informacje obejmujące imiona i nazwiska, adresy e-mail i numery telefonów osób, do których mamy przesyłać informacje, przyjmując założenie, że osoba, która nam je dostarczyła, uzyskała je zgodnie z obowiązującym prawem. Jeśli jest to błędne założenie, nie może nas Pan/Pani prosić o przesyłanie informacji stronom trzecim w Pana/Pani imieniu.

Niektóre dotyczące Pana/Pani informacje mogą nam być potrzebne do świadczenia naszych usług, w tym adres do dostarczania paczek lub informacje potrzebne do korzystania z naszej strony internetowej lub naszych aplikacji, takie jak Pana/Pani adres IP. Ponadto zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa możemy być zobligowani do gromadzenia pewnych dodatkowych danych, takich jak informacja, czy paczka zawiera materiały niebezpieczne.  Jeśli takie informacje są wymagane, bez ich uzyskania możemy nie mieć możliwości świadczenia Panu/Pani naszych usług.

Zgodnie z obowiązującym prawem możemy uzyskać Pana/Pani zgodę przed rozpoczęciem gromadzenia informacji w sposób zautomatyzowany, za pomocą plików cookie lub podobnych rozwiązań. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookie i podobnych rozwiązaniach, które stosujemy, prosimy o zapoznanie się z naszą polityką plików cookie

 

Jak wykorzystujemy zebrane informacje

Podstawy prawne, na bazie których gromadzimy, wykorzystujemy, przekazujemy lub ujawniamy dane osobowe, obejmują: (i) realizację umowy, którą z Panem/Panią zawarliśmy, (ii) działania marketingowe, poprawę naszych usług i inne uzasadnione potrzeby biznesowe, (iii) spełnianie wymogów obowiązującego prawa oraz (iv) ochronę żywotnych interesów Pana/Pani i innych osób. Cele, dla których przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe, są na bieżąco ujmowane w sekcji „Jak wykorzystujemy zebrane informacje” w Informacji o ochronie prywatności powyżej.

Możemy przetwarzać Pana/Pani dane osobowe w oparciu o Pana/Pani zgodę, jeśli jest to wymagane przez prawo. Jeśli poprosimy o Pana/Pani zgodę, poinformujemy Pana/Panią o celu przetwarzania danych osobowych. Jeśli zdecyduje się Pan/Pani wycofać swoją zgodę, może to uniemożliwić korzystanie z naszych programów, usług i inicjatyw, w związku z którymi wyraził Pan/wyraziła Pani zgodę na przetwarzanie danych osobowych.  Informacje, które uzyskamy, możemy również wykorzystywać w inny sposób, o którym dokładnie poinformujemy w momencie gromadzenia tych informacji. 

 

Archiwizacja danych 

Pana/Pani dane osobowe nie będą przechowywane dłużej, niż będzie to konieczne do celów, dla których zostały zgromadzone lub zgodnie z wymaganiami obowiązującej polityki przechowywania tych danych i/lub zgodnie z obowiązującym prawem.  Nasze zasady przechowywania odzwierciedlają lokalne przepisy o przedawnieniu i krajowe zobowiązania POLTRAF.

 

Międzynarodowy transfer danych 

Jeśli jest Pan/Pani mieszkańcem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, możemy przesłać Pana/Pani dane osobowe do krajów, które nie zostały uznane przez Komisję Europejską za zapewniające odpowiednią ochronę danych osobowych, w tym do Stanów Zjednoczonych. W przypadku takiego transferu firma POLTRAF podejmuje niezbędne środki umowne w celu zapewnienia, że Pana/Pani dane osobowe są odpowiednio zabezpieczone (w tym na przykład za pomocą standardowych klauzul umownych). Aby uzyskać więcej informacji o praktykach POLTRAF w zakresie międzynarodowego transferu danych oraz w celu zapoznania się ze wspomnianymi środkami umownymi, prosimy o kontakt z nami, korzystając z danych kontaktowych zawartych w sekcji „Jak się z nami skontaktować” powyżej.

 

Pana/Pani prawa związane z danymi osobowymi 

Oprócz prawa do wglądu i korekty tych danych, zgodnie z powyższymi zapisami (w sekcji „Dostęp do danych i ich korekta” w głównej części niniejszej informacji), ma Pan/Pani (i) prawo do żądania przesłania danych osobowych, które nam Pan udostępnił/Pani udostępniła, do Pana/Pani lub innego podmiotu, (ii) prawo do sprzeciwu wobec wszelkich zastosowań lub ujawnień danych osobowych, (iii) prawo do wycofania zgody związanej z przetwarzaniem przez nas Pana/Pani danych osobowych w oparciu o tę zgodę, (iv) prawo do żądania usunięcia danych osobowych oraz (iv) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

Może Pan/Pani wykonywać te prawa bezpłatnie, chyba że złożony wniosek jest bezpodstawny, nadmierny lub w inny sposób nieuzasadniony, na przykład z powodu jego powtarzania. W niektórych przypadkach możemy, zgodnie z prawem, odmówić podjęcia działań lub możemy nałożyć ograniczenia na Pana/Pani prawa. Zanim firma POLTRAF  będzie mogła udzielić Panu/Pani informacji lub skorygować wszelkie nieścisłości, możemy poprosić o zweryfikowanie Pana/Pani tożsamości i/lub podanie innych szczegółów, które pomogą nam zrealizować Pana/Pani prośbę. W celu skorzystania ze swoich praw prosimy o kontakt z nami, korzystając z danych kontaktowych podanych w sekcji „Jak się z nami skontaktować” powyżej. W każdym przypadku ma Pan/Pani prawo złożyć skargę do odpowiedniego organu do spraw ochrony danych.

Logowanie do systemu

Przejdź do logowania»

Zarządzanie przesyłkami

Wpisz numer swojej przesyłki

Zapytaj konsultanta

Infolinia:

+48 71 3153225

Kontakt»