Informujemy, że strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.X
 • pl
 • cz
 • de
 • en
 • sp
 • fr
 • it
 • ru
bannerb Składy konsygnacyjne
licznik przesyłek
 • 2
 • 8
 • 0
 • 4
 • 1
 • 8
 • 1
 • 2
stan na:
************************************************************************************************************************

jakość POLTRAF

TSL BIZNES 1/ 2013

Farmalogistyka: "PRZEDE WSZYSTKIM BEZPIECZNIE" wywiad z JAROSŁAWEM MAZUREM, ekspertem Poltraf


Farmacja to jedna z bardziej wymagających branż w stosunku do operatorów logistycznych. Jej obsługa wymaga przestrzegania restrykcyjnych wymogów, przede wszystkim ze względu specyfikę produktów. Wymaga też odpowiednich umiejętności, wiedzy i zaplecza technicznego. Z jakimi problemami musi zmierzyć się operator obsługujący tę branżę, mówi Jarosław Mazur, dyrektor ds. rozwoju Poltraf Sp. z o.o.

 

Dlaczego tak mało operatorów logistycznych decyduje się na obsługę branży farmaceutycznej i szpitali?

W wypadku obsługi branży farmaceutycznej przez operatorów logistycznych, należy analizować pełne spektrum działań związanych z logistyką farmaceutyczną (farmalogistyką). W pytaniu został wyodrębniony rynek szpitalny, jednak sądzę, że ze względu na specyfikę, z całego obszaru działań operatorów logistycznych w zakresie obsługi rynku farmaceutycznego, należy wyodrębnić przede wszystkim magazynowanie i dystrybucję. Pytanie powinno zatem brzmieć: dlaczego tak mało operatorów decyduje się na obsługę dystrybucji dla branży farmaceutycznej? A dlaczego dystrybucji? Bo w wypadku magazynowania praktycznie każdy większy operator logistyczny współpracuje z firmami farmaceutycznymi (Damco, Fiege, FM Logistic, Kuhne+Nagel) i posiada odpowiednie rozwiązania i wiedzę aby realizować właściwie zlecone usługi. Zupełnie inna jest sytuacja w przypadku dystrybucji.

 

Dlaczego?

Powodów jest kilka. Pierwszym, uwarunkowanym historycznie, jest obowiązujący od wielu lat na polskim rynku farmaceutycznym model dystrybucji określany jako tradycyjny. W modelu tym za magazynowanie odpowiada producent lub operator logistyczny, natomiast organizowaniem dystrybucji zajmują się hurtownie farmaceutyczne, zarówno w wypadku obsługi rynku szpitalnego, jak i aptecznego (apteki otwarte). Hurtownie farmaceutyczne posiadają odpowiednie zaplecze techniczne i organizacyjne, aby wszystkie działania związane z dystrybucją wykonywać zgodnie z przepisami Prawa farmaceutycznego i zapisami DPD (Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej). Drugim powodem, który wpływa na poziom zainteresowania ze strony operatorów logistycznych świadczeniem usług dystrybucji dla firm farmaceutycznych, są restrykcyjne uregulowania prawne i niełatwa kwestia zagwarantowania bezpieczeństwa produktu leczniczego podczas transportu i przeładunku. Jeśli operator logistyczny ma dystrybuować środki lecznicze zgodnie z prawem i zadbać o zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa, musi stosować podobne rozwiązania organizacyjno-techniczne jak producent. Używane podczas dystrybucji obiekty magazynowe (składy konsygnacyjne, komory przeładunkowe) i środki transportu muszą spełnić wymogi DPD i realizować zalecenia WIF (Wojewódzkich Inspektoratów Farmaceutycznych). Wszelkie urządzenia techniczne, systemy IT i procesy muszą być zwalidowane. Wszystkie działania w obszarze dystrybucji leków muszą być regulowane poprzez stosowanie SOP (Standardowych Procedur Operacyjnych), opracowanych przez wewnętrzny Dział Zapewnienia Jakości w oparciu o przepisy Prawa farmaceutycznego i DPD. Stosowane rozwiązania muszą gwarantować pełną identyfikację produktów i ich pełne bezpieczeństwo. Wymagania te wpływają znacząco na koszty związane z uruchomieniem systemu dystrybucyjnego dla branży farmaceutycznej i skutecznie, jak dotąd zniechęcają ,,dużych graczy" działających na rynku logistycznym do spróbowania swych sił w tym segmencie rynku.

 

Jakie największe wyzwania operatorom logistycznym stawia branża farmaceutyczna?

Aby spełnić wymagania w zakresie bezpiecznej dystrybucji produktów leczniczych, operator logistyczny musi zmienić swój sposób widzenia, musi zorientować się na cele, które niekoniecznie są zbieżne z dotychczasowymi. Głównym celem, jaki musi sobie wyznaczyć, jest zorientowanie na jakość procesów. Żeby było trudniej, realizując politykę jakości nie może zapomnieć o relacjach ekonomicznych. Realizowana przez operatora logistycznego usługa musi opłacać się producentowi. Problem ten jest bardzo widoczny w wypadku dystrybucji w „zimnym łańcuchu, czyli w zakresie 2-8 C. Z jednej strony dystrybucja w takich warunkach wymaga zaawansowanych środków technicznych (kontenery chłodnicze, zabudowy specjalistyczne, systemy rejestracji oraz śledzenia warunków transportu i magazynowania, trace and tracking). Z drugiej strony, żaden producent nie będzie skłonny zapłacić za taką usługę kilkakrotnie więcej niż za usługę dystrybucji w temperaturze pokojowej. Konieczne jest więc stosowanie innowacyjnych (sprytnych) rozwiązań, nie zaś powielanie tych funkcjonujących na rynku.

 

Jakie wymogi musi spełniać operator, aby obsługiwać farmację?

Wydaje się, że pierwszoplanowym wymogiem jest orientacja na branżę farmaceutyczną. Potrzebna do obsług tego segmentu rynku wiedza i konieczność stosowania unikatowych rozwiązań czynią go bardzo trudnym dla dużych firm logistycznych współpracujących z wieloma branżami. Drugim wymogiem jest orientacja na nowe rozwiązania – na innowacje – połączone z determinacją aby je wprowadzać. Nie do przecenienia jest też elastyczność działania, która z jednej strony pozwala na dopasowanie oferty do oczekiwań wielu bardzo różniących się od siebie kontrahentów, a z drugiej stanowi przewagę w stosunku do oferty dużych operatorów logistycznych. Operator taki powinien być w środowisku producentów farmaceutycznych uważany za pewnego rodzaju eksperta. Jego działania powinny wychodzić naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom rynku. Powinien oferować rozwiązania w pewnym stopniu wyprzedzające wymagania kontrahentów.

 

Ale musi przestrzegać procedur...

Specjalistyczny operator logistyczny dla branży farmaceutycznej to firma realizująca swoje działania w oparciu o opracowane, wdrożone i realizowane Standardowe Procedury Operacyjne (SOP). Dodatkowo, na wypadek sytuacji awaryjnych, powinny być stosowane Procedury Awaryjne.

Procedury winny być opracowane przez Dział Zapewnienia Jakości w oparciu o przepisy Prawa farmaceutycznego i DPD. Pracownicy operatora logistycznego powinni być szkoleni i egzaminowani w zakresie znajomości procedur, które regulują działania na ich stanowiskach pracy. Procedury mają „żyć”, czyli nie wystarczy, że są opracowane i znane pracownikom, ale bezwzględnie muszą być przez nich stosowane. Każdy przypadek działania niezgodnego z procedurą musi być zrejestrowany, a Dział Zapewnienia Jakości zobowiązany jest wdrożyć rozwiązanie eliminujące zaistnienie podobnego przypadku w przyszłości.

 

Na ile mogą być kompleksowe usługi świadczone branży farmaceutycznej?

Firma logistyczna świadcząca usługi dla branży farmaceutycznej musi mieć możliwość zaoferowania maksymalnie kompleksowej usługi zawierającej: zaopatrzenie magazynu, składowanie towaru, obsługę w zakresie przepakowania i etykietowania, zarządzanie numerem serii i terminem ważności, kompletację zleceń, przygotowanie towarów do wysyłki, realizację dostaw do dowolnego typu odbiorców (hurtownie, apteki otwarte, apteki szpitalne), dystrybucję bezpośrednią, dystrybucję w zimnym łańcuchu, wsparcie sprzedaży, obsługę wycofań i zwrotów, przygotowanie raportów magazynowych i dystrybucyjnych.

Pierwszorzędnym zadaniem operatora logistycznego jest dostarczenie właściwego leku do odpowiedniego odbiorcy, w oczekiwanym czasie, w warunkach gwarantujących pełne bezpieczeństwo dla pacjenta. Jedynym działaniem pozwalającym na wykonanie tego zadania jest realizowanie przyjętej w organizacji polityki jakości.

 

Jakie korzyści płyną z outsourcingu dla firm farmaceutycznych?

Zawsze powinniśmy robić to na czym najlepiej się znamy. Firmy farmaceutyczne wiedzą wszystko o wytwarzaniu leków i wokół tego powinny ogniskować swoje działania. Rezygnacja z własnych działów logistyki, magazynowania i transportu pozwala na przeniesienie ciężaru działań na badania i produkcję. Korzystanie z usług zewnętrznego operatora logistycznego pozwala na wykorzystanie efektu synergii. Należy tez pamiętać, że zaawansowane systemy techniczne IT, wykorzystywane w farmalogistyce nie są tanie i często nawet duże firmy nie decydują się z przyczyn ekonomicznych na ich wprowadzenie, rezygnując z korzyści związanych z ich stosowaniem. Niewątpliwą zaleta płynącą ze stosowania outsourcingu jest również możliwość poprawy elastyczności działania. Zawsze operatorowi logistycznemu płaci się za faktycznie wykonane usługi, bez konieczności ponoszenia kosztów stałych związanych z utrzymywaniem własnych magazynów czy środków transportu. Koszt dostawy towaru to koszt dystrybucji paczki lub palety, a nie koszt związany z przejechanymi przez auta dystrybucyjne kilometrami. Dla działów sprzedaży producentów farmaceutycznych nie mniej istotne będą korzyści wynikające z elastyczności systemu, w tym wypadku dystrybucyjnego operatora logistycznego. Dla wielu producentów, również bardzo atrakcyjna może być oferta dystrybucji bezpośredniej do odbiorcy finalnego.

 

Czym powinny kierować się firmy farmaceutyczne i szpitale przy wyborze operatora?

Dla firm farmaceutycznych wyznacznikiem dla wyboru konkretnego operatora logistycznego powinno być doświadczenie w zakresie obsługi branży farmaceutycznej (bezpieczeństwo procesów), kompleksowość oferty oraz specjalizacja operatora w zakresie obsługi branży farmaceutycznej. Bardzo często producenci popełniają błąd wiążąc się ze znanym potentatem rynku logistycznego, który dysponuje sprawdzonymi rozwiązaniami w zakresie magazynowania i transportu całopojazdowego, ale mnie posiada systemu dystrybucji gwarantującego terminową i bezpieczną realizację dostaw brak odpowiedniej liczby środków transportu, systemy komór przeładunkowych, możliwości śledzenia i dokumentowania warunków transportu itp.).

Jarosław Mazur

Logowanie do systemu

Przejdź do logowania»

Zarządzanie przesyłkami

Wpisz numer swojej przesyłki

Zapytaj konsultanta

Infolinia:

+48 71 3153225

Kontakt»