• pl
 • cz
 • de
 • en
 • sp
 • fr
 • it
 • ru
bannerb Składy konsygnacyjne
licznik przesyłek
 • 3
 • 0
 • 4
 • 4
 • 4
 • 9
 • 8
 • 0
stan na:
************************************************************************************************************************

jakość POLTRAF

W jaki sposób Poltraf zapewnia bezpieczeństwo transportowanych produktów leczniczych?

Wszystkie środki transportu dostosowane są do dystrybucji towarów w stałej i kontrolowanej temperaturze. Dystrybucja w specjalnych warunkach odbywa się przy użyciu aut dedykowanych lub opakowań izotermicznych i kontenerów chłodniczych, dodatkowo zabezpieczających przesyłki.

Wszystkie procesy monitorujemy, wszystkie zdarzenia rejestrujemy a zapis udostępniamy nadawcy.

Na czym opiera się polityka bezpieczeństwa transportowanych i magazynowanych środków farmaceutycznych?

Jako firma świadcząca kompleksowe usługi logistyczne dla sektora farmaceutycznego, spełniamy jednocześnie wymogi Prawa przewozowego, Prawa farmaceutycznego i zaleceń Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej. Nasze składy konsygnacyjne w Błoniu, Łodzi i Bielanach Wrocławskich działają na podstawie zezwolenia wydanego przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego. Wszystkie działania operacyjne nadzorowane są przez wykwalifikowanych farmaceutów. Zgodność naszych działań z zapisami prawa  zapewniona jest przez stosowanie wewnętrznych procedur Poltraf Sp. z o.o. w całości opartych na Prawie farmaceutycznym, Dobrej Praktyce Dystrybucyjnej oraz Prawie przewozowym.

Jakie doświadczenie posiada Poltraf w obsłudze logistycznej firm farmaceutycznych?

Jako autonomiczny podmiot działamy na rynku farmaceutycznym od 2005 roku. Zbudowaliśmy samodzielnie ogólnopolski system dystrybucji oparty na trzynastu komorach przeładunkowych, czterech magazynach i ponad 200 specjalistycznych środkach transportu. Z naszych usług korzysta ponad 180 producentów i dystrybutorów produktów leczniczych,  wyrobów medycznych, środków opatrunkowych i kosmetyków. Prowadzimy dwa składy konsygnacyjne, w których przechowujemy towar kilkunastu firm. Miesięcznie dostarczamy ponad sto tysięcy przesyłek w obrębie całego kraju.

Jakie środki transportu posiada Poltraf?

Transport w ramach systemu dystrybucji Poltraf realizowany jest przez ponad 200 specjalistycznych samochodów o różnej ładowności. W transporcie lokalnym korzystamy z pojazdów o ładowności od 3,5 t. Transport ogólnopolski opiera się głównie na autach 18- i 33- paletowych. Wszystkie pojazdy spełniają wymogi Prawa farmaceutycznego i zalecenia Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej, wyposażone są w klimatyzowane komory ładunkowe oraz elektroniczne urządzenia służące do pomiaru i rejestracji temperatury przewozu.

Jaka jest standardowa temperatura w autach podczas transportu?

Wszystkie auta wyposażone są w urządzenia grzewczo-chłodzące zapewniające utrzymanie stabilnej temperatury w komorze ładunkowej przez cały okres transportu. Standardowa temperatura podczas transportu utrzymywana jest w zakresie od 15°C do 25°C. Realizujemy także zlecenia na dystrybucję towarów w innych przedziałach temperaturowych (od 2°C do 8°C, od 8°C do 15°C). Przesyłki mogą być również przewożone w specjalnych pojemnikach transportowych, w których temperatura utrzymywana jest w przedziale od 2°C do 8°C.

Skąd pewność, że moje towary były transportowane we właściwej dla nich temperaturze?

Wszystkie nasze samochody wyposażone są w urządzenia służące do pomiaru i rejestracji temperatury. Podobne urządzenia umieszczane są także w przesyłkach, opakowaniach izotermicznych i kontenerach chłodniczych. Monitoring warunków transportu odbywa się w czasie rzeczywistym. Nadawca może mieć dostęp do informacji o warunkach transportu poprzez serwis www.poltraf.pl lub otrzymać wydruk z przebiegu całej trasy dostawy. Dzięki temu każdy Klient może sprawdzić, czy transport przebiegał w prawidłowych warunkach.

Skąd mam mieć pewność, że moje towary będą przechowywane w odpowiednich warunkach?

Wszystkie magazyny wyposażone są w urządzenia do regulacji temperatury w zakresie od 8°C do 25°C.  W składach konsygnacyjnych standardowo utrzymywana jest temperatura od 15°C do 25°C. W magazynach składów konsygnacyjnych znajdują się elektroniczne rejestratory do pomiaru temperatury i wilgotności powietrza. Monitoring odbywa się w czasie rzeczywistym, w razie przekroczenia temperatury automatycznie wysyłany jest alarm do osób odpowiedzialnych za kontrolę procesów. Wyniki pomiarów są dostępne dla każdego Klienta.

Na czym polega zarządzanie jakością przez Poltraf?

Zarządzanie jakością w branży farmaceutycznej ma kluczowe znaczenie dla właściwego i bezpiecznego realizowania oferowanych usług. W tym celu opracowaliśmy szereg autorskich rozwiązań i procedur, które regulują wszystkie zachodzące procesy logistyczne w Spółce. Pracownicy na wybranych stanowiskach korzystają z instrukcji działania. Stworzone są opisy stanowiskowe. Dbamy o regularne szkolenia naszych pracowników i kontrolujemy przestrzeganie procedur. Dokładamy wszelkich starań, aby stale podnosić poziom obsługi Klientów oraz wdrażać najnowsze rozwiązania techniczne i organizacyjne w naszej firmie.

W jaki sposób mogę kontrolować status przesyłki?

Dzięki wykorzystaniu specjalnie opracowanego dla naszych Klientów programu SMS Control, mogą Państwo w dowolnym momencie otrzymać informację zarówno o lokalizacji przesyłki, czasie jej załadunku oraz dostawie do odbiorcy. 

Jaką infrastrukturą dysponuje Poltraf?

Nasz system dystrybucyjny oparty jest na trzynastu komorach przeładunkowych zlokalizowanych w całym kraju, trzech składach konsygnacyjnych - w Bielanach Wrocławskich, w Błoniu k. Warszawy, Łodzi oraz na ponad 200 samochodach specjalistycznych, wyposażonych w agregaty chłodnicze, zapewniające utrzymanie odpowiednich warunków przewozu. Wszystkie obiekty wymienione powyżej posiadają zezwolenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego na prowadzenie w nich obrotu hurtowego produktami leczniczymi.

Jaki jest czas realizacji dostawy?

W oparciu o własny system dystrybucji i autorskie rozwiązania logistyczne jesteśmy w stanie zrealizować dostawę do dowolnego miejsca w kraju w ciągu 24 godzin. Dostawy towaru odbywają się zgodnie z wymogami Prawa farmaceutycznego i Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej.

Czy towar jest ubezpieczony?

Oczywiście, wszystkie towary są ubezpieczone. W czasie transportu przesyłki objęte są ubezpieczeniem OC. Na każde zdarzenie standardowe ubezpieczenie wynosi 1000 PLN. Przesyłki wartościowe objęte są dodatkowym ubezpieczeniem. Maksymalna kwota ubezpieczenia OC dla jednego zdarzenia wynosi  2 500 000 PLN. Również towary powierzone nam do składowania są objęte ubezpieczeniem OC do maksymalnej kwoty 6 000 000 PLN.

Czy Poltraf może być moim operatorem wiodącym?

Tak. Już w tej chwili jesteśmy operatorem wiodącym dla wielu największych firm z branży farmaceutycznej. Spełniając funkcję Lead Logistic Provider (LLP - ang. Operator Wiodący) Poltraf przejmuje od przedsiębiorstwa możliwie najwięcej funkcji logistycznych,  biorąc na siebie pełną odpowiedzialność za działania logistyczne w ramach łańcucha procesów lub koordynację innych operatorów logistycznych. Takie rozwiązanie przynosi przedsiębiorstwu bezpośrednie korzyści, takie jak koncentracja na głównym nurcie działalności, redukcja aktywów i zwiększenie elastyczności, redukcja kosztów logistycznych, odciążenie zarządu, wykorzystanie efektu skali i synergii oraz ogólna poprawa jakości procesów logistycznych.

Co to jest outsourcing logistyczny?

Outsourcing logistyczny jest to zlecanie na zewnątrz procesów związanych z obsługą logistyczną przedsiębiorstwa. Dzięki takiemu rozwiązaniu, przedsiębiorstwo może skoncentrować się na głównym nurcie swojej działalności i jednocześnie obniżyć koszty funkcjonowania.

Logowanie do systemu

Przejdź do logowania»

Zarządzanie przesyłkami

Wpisz numer swojej przesyłki

Zapytaj konsultanta

Infolinia:

+48 71 3153225

Kontakt»