Informujemy, że strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.X
 • pl
 • cz
 • de
 • en
 • sp
 • fr
 • it
 • ru
bannerb Składy konsygnacyjne
licznik przesyłek
 • 2
 • 8
 • 0
 • 4
 • 1
 • 8
 • 1
 • 2
stan na:
************************************************************************************************************************

jakość POLTRAF

"Prosto do apteki, model Direct to Pharmacy na rynku polskim", Anna Kunysz

ŚWIAT PRZEMYSŁU FARMACEUTYCZNEGO 3/2014


Jedną z tendencji widocznych w farmalogistyce, zarówno na rynku polskim, jak i zagranicą, jest odchodzenie wytwórców od tradycyjnego modelu dystrybucji produktów leczniczych na rzecz dystrybucji bezpośredniej (ang. Direct to Pharmacy).

Dystrybucja bezpośrednia produktów leczniczych to model oparty na współpracy z wyspecjalizowanym operatorem logistycznym, który pełni rolę dostawcy usług magazynowych i transportowych, współdzieląc z wytwórcą odpowiedzialność prawną i operacyjną za powierzony mu towar. W przeciwieństwie do tradycyjnego modelu hurtowego, w którym hurtownia kupuje leki od producenta, nabywając prawo do rozporządzania nimi zgodnie z własną polityką, w przypadku Direct to Pharmacy prawo własności leków pozostaje w rękach wytwórcy, dzięki czemu zachowuje on pozycję decydenta w całym kanale dystrybucji.

Pierwsze próby wdrożenia DTP

Decydując się na przejście na model Direct to Pharmacy, wytwórca może skorzystać z dwóch możliwości: nawiązać współpracę z hurtownią farmaceutyczną, która działa w tym przypadku jak operator logistyczny, tzn. nie nalicza marży i rozlicza się z wytwórcą za wykonane usługi magazynowania i transportu lub zlecić organizację dystrybucji wyspecjalizowanemu operatorowi logistycznemu. Pierwsze próby wdrożenia modelu Direct to Pharmacy opierały się na współpracy z hurtowniami. Direct to Pharmacy ma swój początek w Wielkiej Brytanii. W 1991 firma GlaxoSmithKline wprowadziła tzw. model DTP bez wyłączności, tzn. nawiązywała współpracę z każdą hurtownią, która zgodziła się odstąpić od tradycyjnego modelu na rzecz dystrybucji bezpośredniej. Sytuacja zmieniła się w 2007 roku: GlaxoSmithKlane organiczyła liczbę hurtowni, z którymi współpracowała do dwóch, a Pfizer nawiązał współpracę z wyłącznością z wiodącym angielskim hurtownikiem, Unichem (obecnie Allianz Health). W Polsce pionierami dystrybucji bezpośredniej na rynku aptecznym (na rynku szpitalnym już od 2005 prowadziła ją firma Poltraf) była firma Astra Zeneca, która w 2009 roku rozpoczęła współpracę z trzema wybranymi hurtowniami farmaceutycznymi. Początkowo, wprowadzenie przez producentów modelu Direct to Pharmacy wywoływało niepokój w branży farmaceutycznej, zwłaszcza w środowisku aptekarzy zaniepokojonych zmianami w systemie rabatowania leków oraz ryzykiem ograniczenia ich dostępności dla pacjentów. Z czasem okazało się, że ich obawy były bezpodstawne, a korzyści z wprowadzenia nowego modelu czerpią zarówno producenci, jak i apteki.

Szereg korzyści

Wytwórcy decydują się na zmianę tradycyjnego modelu dystrybucji na Direct to Pharmacy z kilku powodów. Z jednej strony zmuszają ich do tego trudne warunki współpracy narzucane przez hurtownie farmaceutyczne (m.in. coraz wyższe marże) oraz coraz powszechniejsze problemy z płynnością finansową podmiotów działających na rynku farmaceutycznym. Z drugiej, ograniczając rolę pośredników, producenci zyskują znacznie większą kontrolę nad obrotem swoimi preparatami. W tradycyjnym modelu dystrybucji hurtownia farmaceutyczna od momentu zakupu leków może dowolnie nimi rozporządzać i nie ma obowiązku informowania producenta o swoich ruchach. Natomiast operator logistyczny dostarczający wytwórcy usługę polegającą na składowaniu i transportowaniu leków, musi dokładnie stosować się do jego zaleceń. Ponadto, operator logistyczny jest zobowiązany do dostarczenia wytwórcy wszelkich informacji na temat przebiegu całego procesu: gdzie dokładnie trafiły jego leki, czy zostały dostarczone na czas i w jakich warunkach były dystrybuowane. W ten sposób producent zyskuje kontrolę nad obrotem farmaceutykami od momentu ich wytworzenia, aż do chwili gdy trafiają na szpitalną półkę. Przynosi mu to szereg korzyści. Przede wszystkim, wzmożona kontrola nad obrotem lekami to jeden ze sposobów walki z problemami, z jakimi przychodzi się mierzyć podmiotom działającym na rynku farmaceutycznym: eksportem równoległym i wprowadzaniem leków sfałszowanych do legalnego obiegu. Ponadto, eliminuje się ryzyko niedoboru leków w magazynach, które mogą być wynikiem niewłaściwego zarządzania towarem na poziomie hurtu. Równie istotny jest fakt otrzymywania informacji zwrotnych na temat sprzedaży leków, pozwalających ocenić zapotrzebowanie pacjentów na dane preparaty. Otrzymywane dane są  także przydatne w przypadku pojawienia się jakichkolwiek nieprawidłowości, np. konieczności wycofania leków z obiegu. Co więcej, operatorzy logistyczni dostarczają producentom szczegółowe raporty dokładnie podsumowujące przebieg procesu dystrybucji, co znacznie ułatwia przeprowadzenie kontroli przez GIF czy WIF.

Outsourcing usług a DTP  

W związku ze zwiększonym zainteresowaniem wytwórców produktów leczniczych zmianą tradycyjnego modelu dystrybucji na model Direct to Pharmacy, na rynku polskim poszerza się skierowana do nich oferta usług. Na początku outsourcing usług w branży farmaceutycznej ograniczał się do organizacji transportu. Z czasem współpraca między producentami a operatorami logistycznymi rozszerzyła się o magazynowanie. Wynikało to głównie z wysokich wymagań dotyczących warunków dystrybucji – ich zapewnienie i kontrola wymaga sporych nakładów finansowych. Zlecenie organizacji dystrybucji na zewnątrz przedsiebiorstwa stało się sposobem na ograniczenie kosztów działalności i zwiększenie rentowności. Operatorzy logistyczni nie zatrzymali się jednak na tak podstawowych usługach, jak składowanie i przewóz. Systematycznie poszerzają swoją ofertę, udoskonalając stosowane rozwiązania i wprowadzając nowe systemy, tak aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo leków w trakcie całego procesu dystrybucji. W ostatnich latach na rynku pojawiły się m.in. oparte na systemach informatycznych rozwiązania umożliwiające kontrolę warunków w czasie rzeczywistym czy specjalistyczne urządzenia umożliwiające w pełni bezpieczny transport leków w zimnym łańcuchu, tzn. w przedziale temperatury od +2 do + 8°C.

Szerszy zakres outsourcingu

Outsourcing usług dla farmacji nie ogranicza się jednak tylko do logistyki. Wytwórcy mogą obecnie zlecić na zewnątrz przedsiębiorstwa także organizację procesów związanych z promocją i sprzedażą leków czy z zarządzeniem finansami. Pojawienie się na rynku wyspecjalizowanych call center farmaceutycznych zajmujących się wsparciem sprzedaży miało związek z zapotrzebowaniem na efektywną komunikację między producentami a aptekami. Co ważne, korzystający z tego typu usług wytwórcy zauważają poprawę wizerunku marki wynikajacą z ograniczenia wpływu konfliktów na lini hurtownik-apteka na sposób postrzegania producenta. Kolejną gałezią są usługi finansowe. Coraz częściej pojawiające się problemy z płynnością finansową podmiotów działających na rynku farmaceutycznym, zwłaszcza szpitali, przyczyniły się do pojawienia się firm wyspecjalizowanych w zarządzaniu należnościami w tej branży. Szeroki dostęp do tego typu usług pozwala wytwórcy na zlecenie na zewnątrz kompleksowej organizacji dystrybucji bezpośredniej rozumianej jako całość operacji w zakresie promocji i sprzedaży, magazynowania i transportu oraz zarządzania należnościami.

Modele korzystania z outsourcingu

Zlecając na zewnątrz organizację dystrybucji bezpośredniej, wytwórca ma do wyboru kilka możliwości. Pierwsza to nawiązanie współpracy z trzema różnymi podmiotami zajmującymi się odpowiednio wsparciem sprzedaży, logistyką oraz zarządzaniem należnościami. Problemem są liczne formalności (konieczne jest podpisanie osobnej umowy z każdym z podmiotów) oraz brak płynności w obiegu informacji (firmy nie komunikują się między sobą, w związku z czym wszystkie dane muszą przejść przez zleceniodawcę). Drugą możliwością jest zlecenie wykonania wszystkich operacji jednej firmie, oferującej kompleksową organizację dystrybucji bezpośredniej. Znika problem nadmiaru formalności, pojawia się jednak pytanie, czy jedna firma jest w stanie zapewnić najwyższy poziom usług w tak odległych od siebie dziedzinach jak np. magazynowanie w kontrolowanej temperaturze i windykacja należności. Trzecia opcja, od niedawna dostępna na polskim rynku, to konsorcjum zrzeszające wyspecjalizowane w swoich dziedzinach firmy, które zabezpieczają organizację dystrybucji bezpośredniej na wszystkich jej etapach. Takie rozwiązanie gwarantuje sprawny przebieg całego procesu: firmy ściśle ze sobą współpracują, przekazując sobie wszystkie dane, co znacznie przyspiesza proces decyzyjny. Ponadto, zleceniodawca podpisuje jedną umowę z konsorcjum, a zyskuje pewność, że dostawcami usług są eksperci w swoich dziedzinach.

 

Propozycje wyimków:

W związku ze zwiększonym zainteresowaniem wytwórców produktów leczniczych zmianą tradycyjnego modelu dystrybucji na model Direct to Pharmacy, na rynku polskim poszerza się skierowana do nich oferta usług.

Szeroki dostęp do usług w ramach outsourcingu pozwala wytwórcy na zlecenie na zewnątrz kompleksowej organizacji dystrybucji bezpośredniej rozumianej jako całość operacji w zakresie promocji i sprzedaży, magazynowania i transportu oraz zarządzania należnościami.

 

Logowanie do systemu

Przejdź do logowania»

Zarządzanie przesyłkami

Wpisz numer swojej przesyłki

Zapytaj konsultanta

Infolinia:

+48 71 3153225

Kontakt»