Informujemy, że strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.X
 • pl
 • cz
 • de
 • en
 • sp
 • fr
 • it
 • ru
bannerb Składy konsygnacyjne
licznik przesyłek
 • 2
 • 7
 • 6
 • 3
 • 7
 • 3
 • 0
 • 8
stan na:
************************************************************************************************************************

jakość POLTRAF

"Między farmacją a branżą kosmetyczną: kontrola warunków dystrybucji" Anna Kunysz

ŚWIAT PRZEMYSŁU KOSMETYCZNEGO 3/2014

 

Branża kosmetyczna i farmaceutyczna mają ze sobą wiele wspólnego. Przychodzi im się mierzyć z podobnymi problemami i stawiać czoła tym samym wyzwaniom.

Obie branże rozwijają się bardzo dynamicznie. Wartość rynku farmaceutycznego w 2013 wyniosła 27,7 mld złotych, szacuje PharmaExpert[1]. Według oceny firmy PMR do końca 2015 liczba ta przekroczy 30 mld[2]. Mniej więcej w tym samym czasie, pod koniec 2016 roku, rynek kosmetyczny osiągnie wartość 23 mld złotych, wynika z najnowszego raportu firmy PMR „Rynek dystrybucji artykułów kosmetycznych w Polsce 2014. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2014-2019”[3]. To wzrost o ponad 3 mld złotych w stosunku do wartości rynku zanotowanej pod koniec 2013 roku.

Regulacja rynku

Dynamiczny wzrost, notowany corocznie mimo kryzysu, to tylko jedna z cech wspólnych obu branż. Kolejną z nich jest silna regulacja rynku. Sektor farmaceutyczny należy do jednego z najściślej uregulowanych. Przepisy Prawa farmaceutycznego oraz Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej szczegółowo określają obowiązki podmiotów zajmujących się produkcją i dystrybucją produktów leczniczych. Podstawą prawną regulujacą działanie branży kosmetycznej jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 roku dotyczące produktów kosmetycznych. Jego nowelizacja, wprowadzona w celu zwiększenia kontroli nad obiegiem produktów kosmetycznych, weszła w życie w lipcu 2013 roku. Pomiędzy regulacjami dotyczącymi branży farmaceutycznej i kosmetycznej można dostrzec wiele podobieństw. Po pierwsze, w obu przypadkach wytwarzanie towarów musi odbywać się zgodnie z wymaganiami Dobrej Praktyki Producji (Good Manufacturing Practice)[4]. Po drugie, zarówno leki, jak i kosmetyki przez wprowadzeniem do obiegu powinny zostać poddane ocenie bezpieczeństwa[5], tak aby nie zaszkodziły konsumentom. Ponadto, zarówno w przypadku farmaceutyków, jak i kosmetyków należy zadbać o identyfikację produktów w łańcuchu dostaw[6].

Rozporządzenie 1223/2009 o dystrybucji

Widoczną różnicą pomiędzy przepisami dotyczącymi sektora farmaceutycznego i tymi, które regulują działanie branży kosmetycznej jest kwestia organizacji dystrybucji. Podczas gdy w przypadku produktów leczniczych wymagania dotyczące składowania i transportu są bardzo restrykcyjne, a organizacja dystrybucji podlega kontroli organów zewnętrznych (Głównego Inspektora Farmaceutycznego i odpowiedniego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego), dystrybucja kosmetyków jest opisana w rozporządzeniu dość powierzchownie. Przepisy definiują pojęcie dystrybutorów produktów kosmetycznych, określając ich jako wszystkie osoby prawne lub fizyczne w handlu hurtowym, jak również detalistów, sprzedających produkty bezpośrednio konsumentowi[7]. Zgodnie z rozporządzeniem, do obowiązków dystrybutorów produktów kosmetycznych należy skontrolowanie ich przed wprowadzeniem do obiegu pod kątem oznakowania, daty przydatności do użycia oraz zgodności z określonymi wymogami, wycofanie produktów z obiegu w razie, gdy nie spełniają warunków określonych w rozporządzeniu oraz współpraca z odpowiednimi organami w zakresie zgłaszania wszelkich zanotowanych działań niepożądanych[8].

Sposoby organizacji dystrybucji

Organizacja dystrybucji produktów kosmetycznych ogranicza się zwykle do wybrania najkorzystniejszych kanałów dystrybucji, tzn. do określenia, gdzie produkt powinien być dostępny. Zgodnie z najnowszymi badaniami rynku, do najważniejszych kanałów dystrybucji kosmetyków należą sklepy dyskontowe, drogerie sieciowe i Internet – ich udział na rynku rośnie nieprzerwanie od kilku lat. Jeśli doliczy się do tego pozostałe kanały dystrybucji – mniejsze sklepy drogeryjne i apteki – można mówić o tysiącach dostaw realizowanych każdego dnia. Najczęściej wybieranym przez producentów rozwiązaniem jest zlecenie organizacji transportu firmie kurierskiej. Podstawowymi wymaganiami stawianymi firmie kurierskiej są szybka realizacja zamówienia (standardem jest dostawa towaru w ciągu 24 godzin od momentu złożenia zamówienia, w całej Polsce) oraz niski koszt usługi. Firmy kurierskie dostosowują się do tych oczekiwań: dysponują rozbudowaną siecią dystrybucji na terenie całego kraju oraz oferują wysokie rabaty (zwłaszcza przy dużych wolumenach dostaw, z jakimi mamy do czynienia w branży kosmetycznej).

Dystrybucja a kontrola warunków

Mimo że regulacje dotyczące produktów kosmetycznych nie określają szczegółowo, w jaki sposób powinien przebiegać proces dystrybucji produktów leczniczych, warto zauważyć, że nakładają one na dystrybutorów obowiązek zapewnienia, że warunki przechowywania i transportu nie zagrażają zgodności produktu z wymaganiami rozporządzenia[9]. Z czego wynika konieczność zagwarantowania, że kosmetyki będą dystrybuowane z zachowaniem odpowiednich warunków? Podobnie jak produkty lecznicze, kosmetyki należą do towarów wrażliwych na zmiany warunków zewnętrznych. Zbyt wysokie, zbyt niskie temperatury lub wystawienie na działanie promieni UV może negatywnie wpływać na ich jakość. Podczas transportu w niekontrolowanych warunkach znacznie zwiększa się ryzyko przegrzania lub przechłodzenia produktów kosmetycznych, co może prowadzić do utraty ich własciwości (na skutek przechłodzenia substancje niektóre aktywne zawarte w kosmetykach mogą ulec uszkodzeniu), a także odbić się negatywnie na ich walorach estetycznych, np. barwie, konsystencji czy zapachu (przykładowo, zbyt wysoka temperatura może powodować zjełczenie kremów czy balsamów). Produkty, które utraciły część swoich właściwości na skutek transportu w nieodpowiednich warunkach, bardzo często trafiają na półkę w drogerii, a stamtąd – prosto do konsumenta. I mimo, że zastosowanie produktów kosmetycznych o obniżonej jakości nie ma tak poważnych skutków, jak w przypadku farmaceutyków, może powodować różnego rodzaju alegrie czy zmiany skórne. Ponadto, niższa od oczekiwanej jakość kosmetyków wpływa negatywnie na wizerunek marki. Konsument, do którego trafi na przykład krem zjęłczały na skutek przewozu w zbyt wysokiej temperaturze, następnym razem prawdopodobnie sięgnie po kosmetyki innej marki. W interesie producenta jest, aby produkty kosmetyczne trafiły do drogerii czy aptek w nienaruszonym stanie.

Nadzór nad obrotem kosmetykami

Zgodnie z rozporządzeniem, zapewnienie możliwości śledzenia produktu kosmetycznego w całym łańcuchu dostaw pozwala nadzorować rynek w sposób prostrzy i bardziej skuteczny[10]. Zapis ten jest szczególnie istotny w kontekście coraz bardziej nasilającego się zjawiska wprowadzania do legalnego obiegu sfałszowanych produktów kosmetycznych (zawierających składniki nieznanego pochodzenia i mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia konsumentów). Z tym samym problemem przychodzi mierzyć się branży farmaceutycznej. Sposobem na ograniczenie tego procederu jest zwiększenie kontroli nad obrotem lekami. Podmioty zajmujące się dystrybucją farmaceutyków wdrażają procedury i korzystają z systemów, które pozwalają na odtworzenie drogi produktów w całym łańcuchu dystrybucji.

Przenoszenie rozwiązań

Korzystając z rozwiązań stosowanych w branży farmaceutycznej, rozpoczynają działalność podmioty wyspecjalizowane w dystrybucji kosmetyków. Dzięki temu, że dysponują odpowiednim zapleczem (rozbudowaną siecią dystrybucji, pojazdami przystosowanymi do utrzymania wymaganej temperatury wewnątrz skrzyni ładownej niezależnie od warunków zewnętrznych, kontenerami do transportu w zimnym łańcuchu oraz sprawdzonymi procedurami), mogą zaoferować producentowi usługę organizacji dystrybucji kosmetyków, z uwzględnieniem zachowania wymaganych warunków temperaturowych oraz śledzenia drogi, jaką pokonuje produkt. Ponadto, operatorzy logistyczny działający w branży kosmetycznej są przygotowani do rozszerzenia usługi o magazynowanie i konfekcjonowanie towarów, co pozwala wprowadzić znaczne oszczędności. Jednak największą korzyścią, jaką odnosi producent, nawiązując współpracę z operatorem logistycznym zamiast z typową firmą kurierską jest gwarancja transportu kosmetyków w odpowiednich warunkach, co przekłada się na zadowolenie konsumentów, otrzymujących produkt najwyższej jakości.

 

Propozycje wyimków:

Widoczną różnicą pomiędzy przepisami dotyczącymi sektora farmaceutycznego i tymi, które regulują działanie branży kosmetycznej jest kwestia organizacji dystrybucji.

Największą korzyścią, jaką odnosi producent, nawiązując współpracę z operatorem logistycznym zamiast z typową firmą kurierską jest gwarancja transportu kosmetyków w odpowiednich warunkach, co przekłada się na zadowolenie konsumentów, otrzymujących produkt wysokiej jakości.

Mimo że regulacje dotyczące produktów kosmetycznych nie określają szczegółowo, w jaki sposób powinien przebiegać proces dystrybucji produktów leczniczych, warto zauważyć, że nakładają one na dystrybutorów obowiązek zapewnienia, że warunki przechowywania i transportu nie zagrażają zgodności produktu z wymaganiami Rozporządzenia.

 

Bibliografia:

 1. PharmaExpert szacuje wartość rynku leków w 2013 roku na 27,7 mld złotych; www.rynekaptek.pl;
 2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 roku dotyczące produktów kosmetycznych;
 3.  „Rynek dystrybucji artykułów kosmetycznych w Polsce 2014. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2014-2019”, www.pmrpublications.com;
 4. „Rynek farmaceutyczny i ochrony zdrowia w Polsce 2013. Prognozy rozwoju na lata 2013-2015”, www.pmrpublications.com
 5. Ustawa z dnia 6 września 2001 roku Prawo farmaceutyczne;
 6. Wytyczne  z dnia 7 marca 2013 w sprawie Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej dotyczącej produktów leczniczych do stosowania u ludzi.

 [1] PharmaExpert szacuje wartość rynku leków w 2013 roku na 27,7 mld zł, http://www.rynekaptek.pl/dystrybucja/pharmaexpert-szacuje-wartosc-rynku-lekow-w-2013-na-27-7-mld-zl,5613.html, 15.08.2014.

[2] „Rynek farmaceutyczny i ochrony zdrowia w Polsce 2013. Prognozy rozwoju na lata 2013-2015”.

[3] „Rynek dystrybucji artykułów kosmetycznych w Polsce 2014. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2014-2019”.

[4] [4] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 roku dotyczące produktów kosmetycznych, art. 8.

[5] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 roku dotyczące produktów kosmetycznych, art. 10 pkt. 1.

[6] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 roku dotyczące produktów kosmetycznych, art. 7.

[7] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 roku dotyczące produktów kosmetycznych (14)

[8] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 roku dotyczące produktów kosmetycznych, art. 6

[9] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 roku dotyczące produktów kosmetycznych, art. 5, pkt. 4

[10] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 roku dotyczące produktów kosmetycznych (12)

Logowanie do systemu

Przejdź do logowania»

Zarządzanie przesyłkami

Wpisz numer swojej przesyłki

Zapytaj konsultanta

Infolinia:

+48 71 3153225

Kontakt»