Informujemy, że strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.X
 • pl
 • cz
 • de
 • en
 • sp
 • fr
 • it
 • ru
bannerb Składy konsygnacyjne
licznik przesyłek
 • 2
 • 8
 • 0
 • 4
 • 1
 • 8
 • 1
 • 2
stan na:
************************************************************************************************************************

jakość POLTRAF

"Leki w zimnym łańcuchu", Anna Kunysz

TOP LOGISTYK 4/2014

 

Jednym z najpoważniejszych wyzwań, jakie stawiane są przed logistykami działającymi w branży farmaceutycznej jest organizacja dystrybucji produktów leczniczych wymagających transportu w zimnym łańcuchu, tzn. w przedziale temperatury od +2°C do + 8°C.

Powodów, dla których transport produktów leczniczych w zimnym łańcuchu jest szczególnie trudny do zorganizowania jest kilka. Dystrybucja leków w tym przedziale temperatury wymaga bardzo ścisłej kontroli warunków przewozu. Wynika to z małej rozpietości zakresu temperatury (tylko 6°) oraz bliskości temperatury granicznej dla wielu preparatów (0°C). Łatwo tu o przekroczenia, które mogą być bardzo niebezpieczne ze względu to, że produkty lecznicze wymagające transportu w zimnym łańcuchu są szczególnie wrażliwe na wszelkie wahania temperatury. Kolejnym problemem są wysokie koszty organizacji transportu w przedziale od +2°C do + 8°C, wynikające z faktu, że leków wymagających dystrybucji w takich warunkach jest znacznie mniej, niż tych które należy transportować w zakresie od +15°C do +25°C. Organizowanie dla nich osobnego transportu jest kosztowne.

Stosowane rozwiązania

Podmioty zajmujące się organizacją dystrybucji farmaceutyków w zimnym łańcuchu stosują różne rozwiązania. Jednym z nich jest wykorzystanie specjalistycznych pojazdów z zabudową izotermiczną przystosowanych do zachowania odpowiedniej temperatury w skrzyni ładownej. Wiąże się ono z dość wysokimi kosztami. Ponadto, w momencie załadunków, przeładunków i rozładunków pojawia się ryzyko przerwania zimnego łańcucha. Kolejną metodą, często wykorzystywaną ze względu na niskie koszty, jest zastosowanie styropianowych opakowań izotermicznych z żelowymi wkładami chłodzącymi. Wkłady te, przy bezpośrednim zetknięciu z opakowaniami leków, mogą spowodować przemrożenie preparatów. Co więcej, na dłuższych trasach styropianowane opakowanie nie zapewni całkowitej izolacji od warunków zewnętrznych. Trzecim funkcjonującym na rynku rozwiązaniem jest transport z wykorzystaniem specjalistycznych kontenerów chłodniczych. System został wprowadzony przez firmę Poltraf pod nazwą Iso-Therm Active ponad dwa lata temu. Rozwiązanie to ma przewagę nad pozostałymi z kilku powodów. Po pierwsze, nie wymaga stosowania wkładów chłodzących. Leki są umieszczane w opakowaniach izotermicznych, a następnie w kontenerach, które dzięki podłączeniu do źródła zasilania utrzymują temperaturę w wymaganym zakresie w trakcie całego procesu dystrybucji. Ponadto, kontenery zabezpieczają produkty lecznicze podczas załadunków, przeładunków i rozładunków. Dodatkową korzyścią jest możliwość łączenia w jednym transporcie leków wymagających dystrybucji w różnych zakresach temperatury. Jeśli preparaty wymagające dystrybucji w przedziale od +2°C do +8°C są zabezpieczone w kontenerach chłodniczych, wolną przestrzeń w skrzyni ładownej pojazdu można wykorzystać do transportu leków w przedziale od +15°C do +25°C. To sposób na wprowadzenie znacznych oszczędności, ponieważ nie trzeba organizować osobnego transportu w zimnym łańcuchu dla niewielkiej ilości leków ani inwestować w pojazdy z dzieloną skrzynią ładowną.

Rejestracja i monitoring warunków

Gwarancję utrzymania temperatury w wymaganym zakresie w trakcie całego procesu dystrybucji daje ciągły monitoring warunków i kontrola zdarzeń. Kontenery chłodnicze są wyposażone w rejestratory temperatury. Sprzężony z nimi system informatyczny na bieżąco sczytuje wszystkie dane, analizuje je i udostępnia operatorowi logistycznemu oraz zleceniodawcy. Elementem systemu są alarmy ostrzegające o pojawieniu się ryzyka przekroczenia wymaganego zakresu temperatury. Dodatkowo, wszystkie operacje przeprowadzone w trakcie procesu dystrybucji (załadunki, przeładunki) są rejestrowane, dzięki czemu można z łatwością odtworzyć drogę każdej przesyłki.

Wymierne korzyści

Specjalistyczne kontenery chłodnicze w połączeniu z ciągłą rejestracją i monitoringiem temperatury oraz systemem alarmowym dają gwarancję bezpieczeństwa dystrybuowanych farmaceutyków, a tym samym eliminują ryzyko podania pacjentom leków o obniżonej jakości. Odpowiedzialność za utrzymanie temperatury w określonym zakresie i zrealizowanie dostawy na czas leży po stronie operatora logistycznego, a zleceniodawca ma możliwość skontrolowania, jak przebiega proces dystrybucji w dowolnym momencie (po zalogowaniu się na stronie internetowej ma wgląd w status przesyłki, temperaturę, w jakiej jest ona przewożona oraz lokalizację pojazdu). Dodatkową korzyścią z wdrożenia systemu jest redukcja kosztów transportu oraz zmniejszenie wydatków związanych z reklamacjami i utylizacją leków uszkodzonych na skutek niedotrzymania warunków przewozu. Kolejnym źródłem oszczędności jest usprawnienie pracy: dzięki specjalistycznym opakowaniom i wyeliminowaniu wkładów chłodzących przesyłki są znacznie łatwiejsze do przygotowania, a możliwość zintegrowania systemu informatycznego zleceniodawcy z tym wykorzystywanym przez operatora logistycznego pozwala na automatyzację procesu składania zamówień.

Logowanie do systemu

Przejdź do logowania»

Zarządzanie przesyłkami

Wpisz numer swojej przesyłki

Zapytaj konsultanta

Infolinia:

+48 71 3153225

Kontakt»