Informujemy, że strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.X
 • pl
 • cz
 • de
 • en
 • sp
 • fr
 • it
 • ru
bannerb Składy konsygnacyjne
licznik przesyłek
 • 2
 • 8
 • 0
 • 4
 • 1
 • 8
 • 1
 • 2
stan na:
************************************************************************************************************************

jakość POLTRAF

 

"Rozwiązania informatyczne w transporcie w kontrolowanej temperaturze na przykładzie systemu Poltraf"

Top Logistyk 2/2013, Anna Kunysz

 

Każdy przepływ towarów w logistyce wiąże się z obiegiem informacji. W przypadku dystrybucji produktów o szczególnych wymaganiach w kwestii warunków transportu (określony przedział temperatury i wilgotności), rola przepływu danych wzrasta, stając się decydującym czynnikiem dla prawidłowego przebiegu całego procesu. Szybką i zsynchronizowaną wymianę informacji gwarantuje wykorzystanie nowoczesnych systemów informatycznych.

W logistyce branży farmaceutycznej przepływ danych ma nadrzędne znaczenie w przypadku transportu w kontrolowanej temperaturze. Produkty lecznicze należą do towarów, które muszą być dystrybuowane z zachowaniem określonych warunków. Inaczej mogą utracić lub zmienić swoje właściwości, co mogłoby być wręcz niebezpieczne dla ich użytkowników. Uwzględnia się trzy przedziały temperatury: od +2°C do +8°C, od +8°C do +15°C oraz od +15°C do +25°C. Z największym ryzykiem wiąże się transport leków wymagających przewozu w tzw. zimnym łańcuchu (czyli od +2°C do +8°C), ponieważ bardzo trudno utrzymać tak wąski zakres temperatury. Złożoność całego procesu (w skład którego wchodzą załadunki, przeładunki i rozładunki, podczas których leki mogą być wystawione na niekorzystne działanie warunków zewnętrznych) zwiększa ryzyko niedotrzymania wyznaczonego zakresu temperatury.

Zadania systemów informatycznych wspierających organizację transportu w kontrolowanej temperaturze to:

- stały monitoring i rejestracja warunków, w jakich są przewożone leki;

- kontrola zdarzeń zachodzących w trakcie całego procesu;

- udostępnienie informacji zleceniodawcom.

Dla zleceniodawców ciągły wgląd w dane jest gwarancją bezpieczeństwa ich towarów. System informatyczny zbiera i analizuje informacje. Po zagregowaniu udostępnia operatorowi logistycznego oraz jego klientom.

Zbieranie danych

System wykorzystywany przez firmę Poltraf zbiera informacje o warunkach transportu z trzech niezależnych źródeł:

 1. urządzeń zainstalowanych w pojazdach: samochody wykorzystywane przez Poltraf do przewozu farmaceutyków są wyposażone w sprzęt do pomiaru i rejestracji temperatury oraz urządzenia GPS. System sczytuje z nich dane w trybie ciągłym, dzięki czemu można w każdej chwili określić lokalizację pojazdu, prędkość z jaką się porusza oraz temperaturę w jego komorze ładunkowej;
 2. urządzeń zainstalowanych w kontenerach chłodniczych :kontenery chłodnicze są wyposażone w moduły GPS i GSM, rejestratory temperatury oraz własne zasilanie; urządzenia te pozwalają na uzyskanie informacji o temperaturze wewnątrz kontenera, jego lokalizacji, momencie otwarcia i zamknięcia pokrywy oraz sposobie zasilania;
 3. terminali mobilnych kierowców: terminale mobilne są elementem systemu automatycznej identyfikacji danych. Pełnią funkcje telefonu, skanera, aparatu (pozwalającego udokumentować stan towaru w przypadku reklamacji) oraz modułu GPS. Kierowcy wykorzystują je do skanowania kodów kreskowych (nośnikach informacji o przesyłce), którymi opatrzone są listy przewozowe, kontenery chłodnicze i opakowania transportowe.

Analiza danych

Wszystkie dane, które spływają do systemu są na bieżąco analizowane, tak aby w przypadku wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości natychmiast zareagować i usunąć źródło błędu. W przypadku omawianego systemu wyznaczony jest wysoki margines bezpieczeństwa – jeśli system otrzyma informację, że w kontenerze chłodniczym temperatura spadła do +3°C lub wzrosła do +7°C, natychmiast wysyła informację do osób określonych w procedurach, tak aby jak najszybciej wyjaśniły niebezpieczną zmianę temperatury. Wykorzystanie terminali mobilnych ułatwia kontrolę zdarzeń w czasie rzeczywistym. Dzięki temu, że kierowcy muszą skanować kody kreskowe umieszczone na opakowaniach i kontenerach chłodniczych przy każdej operacji, jaką wykonują, system główny, na bieżąco zbierający dane, może zweryfikować, czy wszystkie etapy przebiegają prawidłowo. Przykładowo, jeśli kierowca przez pomyłkę umieści towar przeznaczony do transportu w kontenerze chłodniczym na palecie, zostanie poinformowany o popełnionym błędzie. Podobnie, jeśli opakowania izotermiczne z lekami, które muszą być transportowane w zimnym łańcuchu, nie zostaną umieszczone w kontenerze w ciągu pięciu minut od odbioru od nadawcy lub w trakcie przeładunku, uruchamia się procedura alarmowa.

Dostęp do informacji

Po zebraniu, przeanalizowaniu i uporządkowaniu wszystkich informacji system główny przekazuje je operatorowi logistycznemu (pracownicy na bieżąco śledzą przebieg procesu dystrybucji) oraz jego klientom. Interfejs webowy umożliwia zleceniodawcom stały dostęp do danych. Po zalogowaniu się w systemie i wprowadzeniu numeru listu przewozowego mogą sprawdzić lokalizację nadanej przesyłki, temperaturę, w jakiej jest transportowana oraz zweryfikować status zamówienia (gdy towar zostanie dostarczony do odbiorcy w systemie pojawia się informacja o zrealizowaniu zlecenia). Ponadto, system informatyczny tworzy automatyczne raporty, które podsumowują przebieg procesu dystrybucji, uwzględniając skrajne temperatury oraz średnią wartość zarejestrowaną w trakcie całego procesu. Takie rozwiązanie daje zleceniodawcom pewność co do bezpieczeństwa powierzonego operatorowi towaru.

Cechy dobrego systemu

Systemy informatyczne wykorzystywane w dystrybucji w kontrolowanej temperaturze powinny cechować się przede wszystkim stabilnością działania – mówi Jarosław Mazur, ekspert firmy Poltraf. Z tego punktu widzenia bardzo istotna jest ich walidacja, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań stosowanych w przypadku transportu w zimnym łańcuchu – dodaje. Elementy systemu muszą być ze sobą zsynchronizowane, tak żeby przepływ informacji przebiegał bez zakłóceń, ponieważ w przypadku tak wąskich zakresów temperatury, z jakimi mają do czynienia operatorzy działający w branży farmaceutycznej, każde przeoczenie informacji może skutkować niedotrzymaniem wymaganych warunków, a co za tym idzie – uszkodzeniem lub niedostarczeniem na czas towaru.Logowanie do systemu

Przejdź do logowania»

Zarządzanie przesyłkami

Wpisz numer swojej przesyłki

Zapytaj konsultanta

Infolinia:

+48 71 3153225

Kontakt»