Informujemy, że strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.X
 • pl
 • cz
 • de
 • en
 • sp
 • fr
 • it
 • ru
bannerb Składy konsygnacyjne
licznik przesyłek
 • 2
 • 8
 • 0
 • 4
 • 1
 • 8
 • 1
 • 2
stan na:
************************************************************************************************************************

jakość POLTRAF

Outsourcing. Usługi logistyczne w branży farmaceutycznej PRZEMYSŁ FARMACEUTYCZNY 2010

Piotr Król, Prezes Zarządu Poltraf Sp. z o.o.

 

Ostatnie dziesięć lat w branży farmaceutycznej to czas zmian, przemian, ewolucji i rewolucji. Dotyczyły one zarówno kwestii prawnych, modeli funkcjonowania przedsiębiorstw jak i zasad współpracy pomiędzy podmiotami działającymi w tej branży. Zmiany nie ominęły także logistyki. Można nawet powiedzieć, że na tej właśnie płaszczyźnie mamy do czynienia z typową rewolucją. Dotyczyła ona przede wszystkim zrozumienia co oznacza pojęcie „logistyka” a następnie powiązania go z innym dość popularnym słowem, jakim jest „outsourcing”.

Pierwszą grupą procesów logistycznych jakie były „wyprowadzane” z przedsiębiorstw były usługi transportowe. Popularne stało się przekształcenie, czy też namawianie swoich pracowników, zatrudnionych jako kierowcy na zakładanie własnych firm transportowych i przechodzenie z umowy o pracę na świadczenie usług na rzecz danego przedsiębiorstwa. Powody takich działań były bardzo proste i dotyczyły głównie kwestii kosztowych i organizacyjnych wewnątrz przedsiębiorstw. Praktycznie na tym etapie nie można było jeszcze mówić o typowym outsourcingu. Z tym ostatnim zaczęliśmy mieć do czynienia, kiedy z małych jednoosobowych firm zaczęły powstawać większe przedsiębiorstwa, które nie tylko oferowały swoim zleceniodawcom tańszą formę współpracy ale także przejęcie na siebie części obowiązków organizacyjnych i częściowej odpowiedzialności za procesy operacyjne.

Istotną zmianą w branży było pojawienie się pierwszych firm, które nie tylko były w stanie zapewnić odpowiednie warunki i rzetelnie wykonywać narzucone zadania (zlecenia transportowe) ale zaoferowały przejęcie na siebie obowiązków związanych z organizacją procesów dystrybucyjnych. Oznaczało to znaczące odciążenie firm farmaceutycznych w zakresie budowania i prowadzenia własnych działów logistyki a tym samym ograniczenia kosztów działalności. Jednak najważniejszą zmianą było pojawienie się na rynku firm, które wzięły na siebie nie tylko odpowiedzialność za działania operacyjne ale także za merytoryczną i prawną stronę dystrybucji leków.

Przejęcie na siebie odpowiedzialności prawnej za logistykę leków było możliwe tylko poprzez powiązanie ze sobą dystrybucji i składowania produktów leczniczych, czyli jednym słowem prowadzenia składów konsygnacyjnych. Składy konsygnacyjne znane były w branży już dużo wcześniej. Najczęściej prowadzone były przez hurtownie farmaceutyczne pod własne potrzeby lub przez duże, znane firmy logistyczne jako część większej, skierowanej dla różnych branż oferty.

Jednak w tym przypadku składy konsygnacyjne miały być furtką do możliwości świadczenia szerokiego wachlarza usług mieszczących się w zakresie definicji obrotu hurtowego produktami leczniczymi. Pojęcie to, dokładnie zdefiniowane w Prawie farmaceutycznym i Dobrej Praktyce Dystrybucyjnej obejmuje nie tylko sprzedaż leków ale właśnie procesy związane z magazynowaniem, transportem, dystrybucją i przede wszystkim przeładunkiem leków. Możliwość świadczenia zgodnie z prawem właśnie tej ostatniej usługi, dało jednym firmom szansę szybkiego rozwoju a dla innych do dzisiaj jest barierą wejścia na ten rynek.

 

Usługi związane z prowadzeniem składów konsygnacyjnych bardzo szybko przestały być tylko dodatkiem do działalności dystrybucyjnej. Zleceniodawcy wyszli z założenia, że jeżeli firma zewnętrzna może dobrze i tanio zorganizować dystrybucję, również dobrze może zorganizować zewnętrzny magazyn. Zwłaszcza, jeżeli daje to możliwość przesunięcia ryzyka utrzymywania stałych kosztów, poprawienia zdolności kredytowej poprzez ograniczenie inwestycji i w końcu regularnego negocjowania cen, co oczywiście mogło się odbić tylko pozytywnie na kosztach operacyjnych.

Firmy farmaceutyczne bardzo szybko zorientowały się jak duży komfort daje możliwość przeniesienia pełnej odpowiedzialności za jeden z ważniejszych procesów w firmie na zewnątrz przedsiębiorstwa. Od tego momentu coraz więcej usług związanych logistyką leków zaczęto zlecać firmom zewnętrznym. Wynikało to znowu z zapisów Prawa farmaceutycznego określającego szczegółowo czym jest obrót farmaceutyczny (tym samym czym może się zajmować operator logistyczny z odpowiednimi uprawnieniami) a także z łatwości łączenia poszczególnych procesów. Na pierwszy rzut poszło wystawianie dokumentów w imieniu zleceniodawcy, logiczne jeżeli codziennie przygotowuje się jego towary do wysyłki. Skoro już firma zewnętrzna miała dostęp do oferty i jednocześnie nie stanowiła dla zleceniodawcy konkurencji, mogła przejąć na siebie przyjmowanie zleceń w jego imieniu. Dokumenty potwierdzające dostawę także mogły być odsyłane do zleceniodawcy lub mogły pozostawać w miejscu gdzie i tak kierowcy musza się z nich rozliczyć – outsourcing usług archiwizacyjnych. Inne procesy to: obsługa działalności marketingowej, odprawy celne, utylizacja i w końcu kontrola działań niepożądanych, proces gwarantujący bezpieczeństwo produktu i bezpieczeństwo firmy, tym samym powiedzmy najwyższy stopień zaufania.

Możliwość prowadzenia magazynów przez partnerów zewnętrznych, przesuniecie na nich wszelkiej odpowiedzialności za procesy dystrybucyjne i rozwój wyspecjalizowanych operatorów logistycznych skoncentrowanych tylko i wyłącznie na tej branży, uświadomiła osobom zarządzającym firmami farmaceutycznymi jedną podstawową rzecz. Outsourcing usług logistycznych nie musi być postrzegany tylko i wyłącznie jako sposób na obniżanie kosztów ale może być bardzo ważnym narzędziem budowania strategii przedsiębiorstwa. Daje możliwość pełnego skoncentrowania się na głównej działalności firmy, szybkiego rozszerzania zasięgu sprzedaży, docierania do coraz nowych klientów i wprowadzania nowych produktów bez uzależniania się od partnerów handlowych. Ma wpływ na bezpieczeństwo firmy (firma oferująca tego typu usługi cały czas musi dbać o ich jak najwyższy poziom, wynika to z konieczności przestrzegania Prawa farmaceutycznego i coraz silniejszej konkurencji w branży), decyzje finansowe i plany inwestycyjne. Jednak przede wszystkim, mimo tych samych priorytetów i często zbieżnych planów cały czas obie firmy działają na zupełnie innych grupach klientów. Nie ma przesłanek konkurencyjności a są wspólne cele. 

Logowanie do systemu

Przejdź do logowania»

Zarządzanie przesyłkami

Wpisz numer swojej przesyłki

Zapytaj konsultanta

Infolinia:

+48 71 3153225

Kontakt»